64-kanałowy synchroniczny system akwizycji danych


Keysight Technologies dostarcza 64-kanałowy synchroniczny system akwizycji danych z unikalną koherencją fazową

Keysight Technologies informuje o wprowadzeniu do oferty 64-kanałowego synchronicznego systemu akwizycji danych. Składa się on z ośmiu szybkich digitizerów AXIe M9703A AXIe o dużej gęstości kanałów, zainstalowanych w 14-slotowej szafie przemysłowej. System opracowano na zamówienie jednego z liderów w dziedzinie systemów telekomunikacji satelitarnej, a głównymi założeniami przy jego projektowaniu było zapewnienie synchronizacji wielokanałowej i możliwości programowania FPGA

Modułowe systemy firmy Keysight, bazujące na produktach AXIe charakteryzują się maksymalnie zwartą konstrukcją, pozwalającą zachować małe rozmiary zewnętrzne przy dużej liczbie kanałów pomiarowych. Nowy system o innowacyjnej konstrukcji zawiera 8 kart digitizerów zainstalowanych w pojedynczej obudowie. Ich wzajemną synchronizację zapewnia lokalna szyna AXIe. W maksymalnej konfiguracji system ten może zostać rozbudowany do 13 kart, co oznacza 104 dostępne kanały pomiarowe

“Kluczową cechą systemu jest synchronizacja sygnałów pomiędzy wieloma kanałami i wieloma kartami pomiarowymi zapewniana przez standard AXIe, pozwalająca na stworzenie szybkiego systemu akwizycji z przetwarzaniem danych w czasie rzeczywistym i unikalną koherencją fazową,” powiedział Pierre-François Maistre, menadżer projektu w dziale badawczo-rozwojowym Keysight. “Przeprowadziliśmy już walidację systemu 64-kanałowego pod kątem zgodności z wymogami klienta, a obecnie oceniamy możliwość jego rozszerzenia do 104 kanałów.”

Zrealizowany system 64-kanałowy składa się z:

  • ośmiu 12-bitowych 8-kanałowych szybkich digitizerów/szerokopasmowych odbiorników cyfrowych M9703A zdolnych do rejestracji sygnałów z zakresu częstotliwości od DC do 2 GHz przy szybkości próbkowania 1,6 GS/s
  • zestawu U5340A FPGA Development Kit dla szybkich digitizerów
  • 14-slotowej szafy AXIe M9514A zawierającej 13 slotów dla kart pomiarowych i pojedynczy slot systemowy AXIe
  • modułu systemowego AXIe M9521A oferującego wymagane funkcje komunikacyjne i synchronizacyjne, w tym szynę wyzwalania oraz system zarządzania i routingu sygnału zegarowego

 

Standard AXIe

AXIe jest standardem bazującym na AdvancedTCA z dodatkowymi rozszerzeniami opracowanymi dla aparatury pomiarowej i testującej. Organizacja AXIe Consortium prowadzi działania mające na celu stworzenie otwartego standardu tworzącego ekosystem komponentów, produktów i systemów dla potrzeb aparatury pomiarowej ogólnego zastosowania i testerów półprzewodników. AXIe wybiega poza istniejące standardy PXI, LXI i IVI, oferując większą skalowalność i lepsze osiągi mogące sprostać wymogom różnego typu platform, w tym zarówno przyrządom laboratoryjnym, jak również systemom modułowym realizowanym w szafach przemysłowych i systemom ATE. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie www.axiestandard.org

Szybkie digitizery z oferty Keysight

Szybkie digitizery z oferty Keysight są wynikiem ponad 30 lat doświadczeń i prac badawczych prowadzonych w dziedzinie przetwarzania analogowo-cyfrowego. Dzięki ogromnemu doświadczeniu w tym zakresie, firma może zaoferować najbardziej efektywne i niezawodne systemy przetwarzania analogowo-cyfrowego charakteryzujące się najwyższą rozdzielczością i szybkością próbkowania. Więcej informacji o dostępnych technologiach i aplikacjach można znaleźć pod adresemwww.keysight.com/find/high-speed-digitizers.

Galeria