Czym jest przesłuch i jak sobie z nim radzić?


Przesłuch jest to zakłócenie sygnału powodowane innym sygnałem. Sygnał najczęściej koliduje z drugim sygnałem jeśli są ułożone zbyt blisko siebie. Przewód zasilania może wpływać na przewód cyfrowy, sygnał cyfrowy może zakłócać przewód zasilający czy też inny sygnał cyfrowy. Zbyt ciasno ułożone przewody zakłócają siebie nawzajem co z kolei powoduje szumy i błędy które uniemożliwiają prawidłową pracę Twojego urządzenia.
W idealnym przypadku płytki projektowane są według różnych standardów które określają bezpieczne odległość. W bardzo złożonych projektach które wymagają wielu połączeń na ograniczonej przestrzeni szuka się nowych często nietypowych dróg połączeń.

Jeżeli przyczyną zakłóceń i błędów w projekcie jest przesłuch zazwyczaj można jest na to rozwiązanie. Najczęściej wystarczy ułożyć przewody dalej od siebie ewentualnie poszukać innej ścieżki. Niestety każda taka poprawka jest kłopotliwa, czasochłonna i kosztowna. Korzystając z narzędzia Cross Analyzer w oscyloskopach Keysight jesteś w stanie zmierzyć wpływ przesłuchu i określić korzyści z ewentualnej przebudowy.

W tym odcinku Scopes University dowiesz się jak z wykorzystaniem diagramu oka i aplikacji Crosstalk Analyzer określić wpływ przesłuchu oraz zweryfikować jak wyglądał będzie sygnał po wyeliminowaniu tego problemu.

Więcej o aplikacji N8833A Crosstalk Analysis https://www.keysight.com/en/pd-2632107-pn-N8833A/crosstalk-analysis-application?cc=US&lc=eng​ 

Galeria