Dekodowanie CAN-dbc oraz różnicowe sondy aktywne przeznaczone do testowania magistrali CAN


Agilent Technologies wprowadza opcje wyzwalania i dekodowania symbolicznego CAN-dbc oraz różnicowe sondy aktywne do testowania magistrali CAN za pomocą oscyloskopów

 

Firma Agilent Technologies wprowadza opcje wyzwalania i dekodowania symbolicznego CAN-dbc w oscyloskopach InfiniiVision 4000 X-Series i Infiniium oraz dwie różnicowe sondy aktywne do przeprowadzania pomiarów w instalacjach samochodowych, w tym na szynie szeregowej CAN. Szyna CAN jest szeroko stosowana do kontroli i monitorowania czujników w elektronice samochodowej, a także w wielu aplikacjach przemysłowych i aparaturze medycznej. 

Od lat oscyloskop jest podstawowym narzędziem pomiarowym wykorzystywanym przez inżynierów pracujących w przemyśle i motoryzacji do debugowania i weryfikacji integralności sygnałów z warstwy fizycznej szyny CAN. Dzięki wprowadzonej obecnie do oscyloskopów Agilent opcji wyzwalania i dekodowania symbolicznego CAN-dbc, inżynierowie mogą wyzwalać i oglądać wiadomości i sygnały symbolicznie poprzez zaimportowanie standardowego pliku .dbc definiującego sieć. 

“Zaletą oscyloskopu InfiniiVision 4000 X-Series jest możliwość wyświetlenia danej wiadomości CAN symbolicznie, wraz z odpowiadającym jej przebiegiem,”  powiedział Brian S. Czuhai, P.E. z firmy Robert Bosch LLC. “Tak więc, jeśli mam zaszumioną szynę lub węzeł CAN, mogę teraz obejrzeć przebieg czasowy warstwy fizycznej skorelowany z wiadomością zdekodowaną symbolicznie. Pozwala to na szybsze przetestowanie i uruchomienie mojego systemu.”

Standard CAN bazuje na sygnalizacji różnicowej, a nowe sondy aktywne dają możliwość różnicowej analizy sygnałów warstwy fizycznej na tego typu szynie. Nowa różnicowa sonda aktywna N2818A o paśmie 200 MHz, wyposażona w interfejs Agilent AutoProbe charakteryzuje się impedancją wejściową 1 MΩ i małą pojemnością obciążającą szynę, wynoszącą jedynie 3,5 pF, dzięki czemu nadaje się idealnie do tego typu aplikacji pomiarowych. Nowa różnicowa sonda aktywna N2819A o paśmie 800 MHz została zaprojektowana do pomiaru parametrów samochodowych jednostek sterujących ECU w szerszym paśmie. Agilent oferuje również sondy z długimi kablami sygnałowymi oraz sondy wysokotemperaturowe, często wymagane przy testowaniu elektroniki samochodowej.

Dodatkowe informacje dotyczące opcji obsługi wiadomości symbolicznych na szynie CAN dla oscyloskopów InfiniiVision 4000 Series można znaleźć pod adresem www.agilent.com/find/CANdbc i www.agilent.com/find/scopes-auto. Informacje dotyczące tej opcji dla oscyloskopów Infiniium są dostępne pod adresem www.agilent.com/find/9000_CAN.

Dodatkowe informacje dotyczące nowych sond aktywnych można znaleźć pod adresem www.agilent.com/find/N2818A i www.agilent.com/find/N2819A. Informacje dotyczące standardu CAN są dostępne pod adresem www.can-cia.org.

Galeria