Wsparcie KeysightCare


Wycena wsparcia KeysightCare

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji usługi naprawy. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, żądania od nas ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, które zostały nam udostępnione. Jeśli przetwarzamy dane na podstawie Pani/Pana zgody, ma Pani/Pan prawo ją wycofać. Pani/Pana dane nie będą profilowane oraz nie będą przesyłane do państw trzecich. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@amt.pl tel. 22 532 28 00. 
Kiedy pojawiają się problemy techniczne, a czas działa na Twoją niekorzyść, potrzebujesz pomocy. Dzięki KeysightCare nie musisz czekać. KeysightCare na nowo definiuje obsługę klienta w zakresie testów i pomiarów, oferując dedykowane, proaktywne wsparcie dla aparatury pomiarowej, oprogramowania i rozwiązań. Uzyskaj szybszy czas reakcji, szybszy dostęp do wyspecjalizowanych ekspertów i szybszy czas rozwiązania problemu. 
KeysightCare Technical Support Technical & Application Support, Stronger - Together
KeysightCare Accelerate the Win


KeysightCare to 3 poziomy wsparcia dopasowane do Twoich potrzeb w celu zminimalizowania przestojów krytycznych systemów oraz Twoich inżynierów.
 
  Gwarancja KeysightCare Technical Support KeysightCare Assured KeysightCare Software
Keysight Support Portal & Knowledge Center, 24/7   x x x
Wsparcie techniczne czas odpowiedzi   2 dni robocze 4 godziny robocze 4 godziny robocze
Hardware
Naprawa x   x  
Czas naprawy Bez deklaracji   10 dni roboczych*  
Powiadomienia o nowych wersjach firmware’u     x  
Software
Dostęp do aktualizacji i nowych funkcji       x
Powiadomienia o nowych wersjach       x
*czas nie uwzględnia czasu przesyłki i oczekiwania na cle


Galeria