Nowa generację multimetrów Keysight o rozdzielczości 6½ i 7½ cyfry


Truevolt Technology Helps Engineers Measure with Confidence

Firma Keysight Technologies wprowadza do oferty dwa nowe multimetry cyfrowe serii Truevolt, model 34465A o rozdzielczości 6½ cyfry i 34470A o rozdzielczości 7½ cyfry. Zapewniają one inżynierom 1) różne rodzaje wizualizacji wyników pomiarów, 2) szybsze uzyskiwanie przydatnych informacji oraz 3) łatwiejsze dokumentowanie wyników pomiarów. Zaawansowane funkcje graficzne multimetrów Truevolt, takie jak wykresy trendów i histogramy pomagają w szybszym uzyskiwaniu poszukiwanych informacji. Oba modele oferują trzy tryby pracy: tryb ciągły dla typowych zadań pomiarowych, akwizycję danych ułatwiającą analizę trendów oraz tryb digitalizacji ułatwiający rejestrację krótkich impulsów

Keysight 34465A jest multimetrem wyższej klasy wyposażonym w wyświetlacz o rozdzielczości 6½ cyfry oraz zapewniającym większą szybkość wykonywania pomiarów, większą dokładność i większą pojemność pamięci. Model 34470A o rozdzielczości 7½ cyfry zapoczątkowuje nową kategorię multimetrów o jeszcze większej szybkości i dokładności, niezbędnych w najbardziej wymagających zastosowaniach. Oba przyrządy wyposażono w większą wewnętrzną pamięć danych niż w multimetrach poprzedniej generacji. Kolejne zalety to możliwość pomiaru bardzo małych prądów w zakresie 1 uA z pikosekundową rozdzielczością, przydatna przy analizie komponentów o bardzo małym poborze mocy.

“Nasi klienci polegają na produkowanych przez nas multimetrach,” powiedział Ee Huei Sin, wiceprezes i dyrektor generalny oddziału General-Purpose Electronic Measurement z firmy Keysight. “Dzięki nowym modelom Truevolt o rozdzielczości 6½ i 7½ cyfry, mogą mieć oni pełne zaufanie do otrzymywanych wyników pomiarów. Dodatkowo, wprowadziliśmy do tych przyrządów kilka nowych funkcjonalności, takich jak dodatkowe funkcje pomiarowe i matematyczne, rozszerzone zakresy pomiarowe i zaawansowane tryby wyzwalania.”

Oba modele oferują funkcję autokalibracji kompensującą dryft termiczny, zapewniającą użytkownikom wymaganą dokładność pomiaru przez cały dzień pracy.

Większość multimetrów cyfrowych prezentuje wyniki pomiarów na wyświetlaczu numerycznym niskiej rozdzielczości. W przypadku serii Truevolt, użytkownicy otrzymują kolorowy wyświetlacz dużej rozdzielczości o przekątnej 4,3” umożliwiający prezentację zarówno danych numerycznych, jak również trendów, histogramów i danych statystycznych. Mogą oni również zapisywać i odczytywać stany pomiarowe oraz wyświetlać preferencje.

Funkcja Easy File Access umożliwia transfer danych między multimetrem i komputerem PC za pośrednictwem złącza USB. Dodatkowo, multimetr daje możliwość zarządzania danymi pomiarowymi metodą drag and drop, regulacji parametrów oraz możliwości przesyłania do aplikacji PC widoków ekranu bez instalacji dodatkowego oprogramowania.

Oprogramowanie BenchVue służy do kontroli, rejestracji i prezentacji danych równocześnie z multimetrów Keysight i innych przyrządów laboratoryjnych Keysight bez potrzeby programowania. Za pomocą pojedynczego kliknięcia myszką użytkownik może przesłać dane do komputera PC przez port USB, LAN lub GPIB do podglądu i analizy.

Pomiary Truevolt

Rzeczywiste sygnały nigdy nie są pozbawione szumu. Często zawierają składową AC pochodzącą z linii energetycznej lub sygnały zakłócające z innych źródeł emisji elektromagnetycznej. Skuteczność radzenia sobie multimetru z tego typu sygnałami niepożądanymi i eliminacji ich z toru pomiarowego ma duży wpływ na jego dokładność. Dzięki wykorzystaniu opatentowanej technologii konwertera A/C, multimetry Keysight serii Truevolt są w stanie oszacować błąd pochodzący ze wspomnianych źródeł, co zwiększa wiarygodność otrzymanych wyników pomiaru.

  • Multimetry Keysight Truevolt zapewniają mały prąd zaburzeń indukowanych wewnątrz przyrządu, nie przekraczający 30% prądu indukowanego w multimetrach innych producentów.

  • W typowych sytuacjach pomiarowych obecność prądów polaryzacji generuje błędy wynikające z dodania dodatkowego napięcia do wyniku pomiaru multimetru. Multimetry Truevolt dokonują korekty wpływu wejściowego prądu polaryzacji. W innych multimetrach błąd wynikający z niego jest większy co najmniej o 20% (w niektórych sygnał jest tak zaszumiony, że uniemożliwia uzyskanie jakiegokolwiek wiarygodnego wyniku pomiaru).

  • Wśród multimetrów o rozdzielczości 6½ i 7½ cyfry tylko firma Keysight stosuje technikę próbkowania bezpośredniego do pomiaru wartości skutecznej sygnału AC. Wynikiem tego jest prawdziwy wynik pomiaru rzeczywistej wartości skutecznej, eliminujący błąd wynikający z wolnej odpowiedzi impulsowej typowej dla analogowych konwerterów rms występujących w multimetrach innych producentów. Oznacza to precyzyjny pomiar rzeczywistej wartości skutecznej sygnałów o współczynniku szczytu wynoszącym do 10.

  • Nowe multimetry 34470A o rozdzielczości 7½ cyfry cechują się najlepszą kombinacją szybkości i rozdzielczości pomiarowej, a także największą dokładnością i liniowością w tej klasie przyrządów.

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.keysight.com/find/Truevolt.
Film demonstracyjny dostępny jest pod adresem www.keysight.com/find/TruevoltSeries_video

Galeria