Nowe funkcje Fieldfoxa


Keysight Technologies rozszerza analizatory ręczne FieldFox o nowe funkcje demodulatora, analizatora sygnałów wektorowych i analizy I/Q
 
FieldFox to najbardziej zintegrowany ręczny analizator sygnałów w.cz. i mikrofalowych dostępny obecnie na rynku
 
Ważniejsze cechy:
  • Oprogramowanie Keysight 89600 VSA pozwala na projektowanie i rozwiązywanie problemów z urządzeniami pracującymi w sieciach APCO-25 i TETRA
  • Przenośny system rejestracji i analizy I/Q idealny do prac instalacyjnych i serwisowych, identyfikacji i analizy interferencji oraz demodulacji sygnałów
  • Analizatory FieldFox oferują funkcjonalność wielu przyrządów w jednej, lekkiej obudowie
 
Keysight Technologies dodaje nowe funkcjonalności do ręcznych analizatorów sygnałów w.cz. i mikrofalowych FieldFox. Mogą one korzystać obecnie z opracowanego przez firmę oprogramowania 89600 VSA obejmującego zestaw narzędzi do demodulacji i analizy sygnałów wektorowych. Analizator FieldFox w zestawieniu z tym oprogramowaniem daje szerokie możliwości w zakresie projektowania i rozwiązywania problemów z urządzeniami pracującymi z różnymi formatami sygnałów, w tym:
 
  • APCO-25 i TETRA wykorzystywanymi przez służby bezpieczeństwa publicznego,
  • IEEE 802.11p do bezprzewodowej komunikacji między pojazdami,
  • LPWAN i innych formatów do aplikacji internet of things (IoT),
  • łączności komórkowej, w tym LTE, WCDMA i GSM.
 
“Ze względu na stale rosnącą gęstość widmową i złożoność sygnałów, inżynierowie mogą mieć trudności z identyfikacją i analizą ich charakterystyk,” powiedział Dan Dunn, wiceprezes i dyrektor generalny oddziału Aerospace, Defense and Government Solutions. “Opcja 351 wprowadza nowy tryb analizy I/Q do analizatorów FieldFox, oferując przenośny system rejestracji, analizy i demodulacji I/Q, idealny do prac w terenie.”
 
Analizator FieldFox I/Q wykonuje pomiary w domenie czasu i częstotliwości oraz oferuje możliwość konfigurowania przez użytkownika okienek podglądu sygnałów w obu tych domenach. Użytkownicy mogą rejestrować i analizować sygnały I/Q bezpośrednio w przyrządzie lub też zapisywać dane do dalszej analizy przy wykorzystaniu oprogramowania Keysight 89600 VSA, MATLAB, Python Toolkit oraz innych programów do demodulacji.
 
Tryb analizy I/Q dostępny w analizatorach FieldFox pozwala ponadto na weryfikację podsystemów pasma podstawowego, końcową integrację łańcuchów sygnałowych oraz na rozwiązywanie problemów z degradacją jakości sygnału mającą przyczyny sprzętowe lub programowe. Użytkownicy mogą uzyskiwać dokładny wgląd w środowisko sygnałowe w.cz. poprzez regenerację i odtwarzanie zapisanych danych I/O za pomocą generatora sygnałów wektorowych. Co więcej, inżynierowie mogą aplikować do danych I/Q środowiskowe profile zaniku sygnałów przy użyciu generatora sygnałów wektorowych w celu badania parametrów odbiorników.
 
Analizator FieldFox I/Q pozwala na rejestrację w paśmie 10 MHz sygnałów I/Q o skorygowanej amplitudzie i fazie, jak również umożliwia pomiar widma amplitudowego (w domenie częstotliwości), obwiedni RF i przebiegu I/Q (w domenie czasu). Użytkownik może skonfigurować do 4 okienek podglądu sygnałów aktualizowanych jednocześnie i pracujących w różnych domenach oraz udostępnia funkcje wspomagające pomiary, takie jak np. dopasowywanie amplitudy i IF przed rejestracją. Rejestrowane dane I/Q mogą być zapisywane w formatach tekstu rozdzielonego kropkami (CSV), tekstowym (TXT), SDF (kompatybilnym z oprogramowaniem 89600 VSA) i MATLAB (MAT).
 
“Połączenie nowego oprogramowania 89600 VSA z rejestracją danych I/Q i analizą widmową w czasie rzeczywistym czyni FieldFox idealnym przyrządem przenośnym dla inżynierów i techników, pozwalającym analizować i wykrywać sygnały w dowolnym środowisku,” dodaje Dunn.
 
Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.keysight.com/find/fieldfox.
 

Galeria