Przewodnik do wykonywania zaawansowanych pomiarów oscyloskopowych za pomocą oscyloskopów Keysight 3000G X-Series.


Niniejszy przewodnik to 20 laboratoriów które krok po kroku przeprowadzają przez popularne funkcje pomiarowe oscyloskopów. W trakcie pracy z przewodnikiem użytkownicy zapoznają się m.in. z:
  • Funkcjami zoom, nawigacji czy testami maski
  • Wyzwalaniem się na złożonych sygnałach
  • Dekodowaniem, wyzwalaniem i wyszukiwaniem sygnałów magistrali szeregowych
  • Różnymi trybami akwizycji jak Peak Detect czy pamięć segmentowa
Po wypełnieniu formularza nastąpi przekierowanie do przewodnika w formie pdf

Zobacz również Przewodnik szkoleniowy dla nauczycieli akademickich do oscyloskopów serii 1000X

Galeria

Formularz Przewodnik po zaawansowanych pomiarach oscyloskopowych


Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, żądania od nas ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, które zostały nam udostępnione. Jeśli przetwarzamy dane na podstawie Pani/Pana zgody, ma Pani/Pan prawo ją wycofać. Pani/Pana dane nie będą profilowane oraz nie będą przesyłane do państw trzecich. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@amt.pl tel. 22 532 28 00.