Testowanie i charakterystyka zasilaczy za pomocą oscyloskopu


Oscyloskopy InfiniiVision 3000T, 4000X i 6000X firmy Keysight Technologies z opcją Analizy mocy zapewniają wiele automatycznych pomiarów charakteryzujących zasilacz, które mogą przyspieszyć optymalizację jakości i wydajności projektowanych przez Ciebie zasilaczy.

Dzisiejszych projektantów zasilaczy napotyka coraz więcej ograniczeń związanych z opracowywaniem wysokowydajnych i niedrogich zasilaczy. Efektywne kosztowo rozwiązania były kiedyś głównym celem projektanta. Obecnie rosnące koszty energii stawiają na pierwszym miejscu wydajność. Ponadto inne ograniczenia, takie jak zwartość konstrukcji, migracja do sterowania cyfrowego, bardziej rygorystyczne tolerancje napięcia i przepisy branżowe dotyczące zgodności z przepisami jakości energii, harmonicznych prądu i zakłóceń elektromagnetycznych, wymuszają potrzebę szybkiego i dokładnego testowania zasilania. Rosnące ograniczenia projektowe przekładają się na więcej czasu poświęcanego na pomiary i analizę urządzeń mocy dla współczesnych projektantów zasilaczy.
 
Rysunek 1 przedstawia uproszczony schemat zasilacza impulsowego (SMPS-switch mode power supply), który jest powszechnie nazywany „zasilaczem impulsowym”. Pomimo rosnących możliwości analitycznych oferowanych przez wiele oscyloskopów w ostatnich latach, nierzadko zdarza się, że projektanci wykonują pomiary i analizę ręcznie przy takim zasilaniu. Wykonywanie pomiarów napięcia, prądu i mocy w różnych punktach zasilacza zwykle zajmuje dużo czasu, aby uchwycić, przeanalizować i zaraportować, jeśli jest wykonywane ręcznie. Jednak wiele dzisiejszych oscyloskopów średniej i wyższej klasy oferuje opcje pomiaru mocy, które można wykorzystać do zautomatyzowania tych ważnych pomiarów mocy.
 

Rysunek 1. Uproszczony schemat zasilacza impulsowego (SMPS).

Rysunek 2 przedstawia oscyloskop Keysight InfiniiVision X-Series wykonujący szereg pomiarów jakości mocy, w tym moc rzeczywistą, pozorną i bierną. Uwzględniono również współczynnik mocy (rzeczywisty / pozorny), współczynnik szczytu napięcia, współczynnik szczytu prądu i kąt fazowy. Konfigurowanie oscyloskopu do ręcznego wykonywania wszystkich tych pomiarów byłoby bardzo czasochłonne.


Rysunek 2. Automatyczne pomiary jakości mocy wejściowej wykonywane przez oscyloskop Keysight.

Innym ważnym pomiarem zasilania, który jest często wykonywany w zasilaczach impulsowych, jest utrata mocy i energii tranzystora przełączającego. Minimalizacja strat zmaksymalizuje wydajność. Rysunek 3 przedstawia pomiar strat przełączania w jednym cyklu przełączania za pomocą oscyloskopu Keysight InfiniiVision X-Series.

Chociaż w tym tekście przedstawiono tylko dwa przykłady typowych pomiarów mocy, które mogą być wymagane, istnieje wiele innych ważnych pomiarów charakterystyki zasilania, które można wykonać automatycznie za pomocą opcji dostępnych w oscyloskopach Keysight. Aby dowiedzieć się więcej na temat tych różnych pomiarów mocy, pobierz notatkę aplikacyjną Keysight o pomiarze zasilaczy impulsowych


Rysunek 3. Automatyczny pomiar strat mocy i przełączania energii wykonywany przez oscyloskop Keysight.

Oscyloskopy InfiniiVision 3000, 4000 i 6000 X-Series firmy Keysight Technologies, Inc. z opcją Power Measurements zapewniają różne automatyczne pomiary charakterystyki zasilacza, które mogą pomóc w przyspieszeniu optymalizacji jakości i wydajności projektów zasilaczy. 

Oscyloskopy Keysight InfiniiVision serii X
Jeśli rozważasz zakup następnego oscyloskopu do testowania najnowszej konstrukcji zasilacza, przetestuj oscyloskopy InfiniiVision serii X firmy Keysight Technologies. Oferują modele w paśmie od 70 MHz do 1,5 GHz. W InfiniiVision 3000, 4000 i 6000 X-Series dostępnych jest wiele opcji pomiaru, w tym opcja analizy mocy (DSOX3PWR, DSOX4PWR i DSOX-6PWR). Oscyloskopy posiadają 2-letni zalecany cykl kalibracji. Firma Keysight oferuje również szeroką gamę różnicowych sond napięciowych i prądowych do pomiarów zasilania.

Prześlij zapytanie lub zadzwoń: 22 532 28 00

Galeria