Wektorowy analizator sieci ENA E5080A firmy Keysight Technologies


Nowy wektorowy analizator sieci ENA firmy Keysight Technologies o doskonałych parametrach w.cz. i szybkości oraz 10-krotnie krótszym czasie testowania

Firma Keysight Technologies wprowadza do oferty nowy wektorowy analizator sieci E5080A ENA zapewniający najkorzystniejszą wśród dostępnych obecnie przyrządów tej klasy kombinację parametrów w.cz. i szybkości, pozwalającą 10-krotnie skrócić czas testowania. Nowy model ENA korzysta z architektury programowej opracowanej przez Keysight dla przyrządów PNA- i PXI-Series, co ułatwia inżynierom posługiwanie się różnymi modelami analizatorów VNA z oferty Keysight. ENA zawiera również duży, kolorowy wyświetlacz z ekranem dotykowym zapewniającym szybki dostęp do podstawowych funkcji pomiarowych

Model E5080A ustanawia nowe standardy w zakresie testowania komponentów w.cz. w działach badawczo-rozwojowych i produkcyjnych. Został wyposażony w zestaw funkcjonalności do pomiaru parametrów komponentów aktywnych i pasywnych, takich jak wzmacniacze, mieszacze, anteny i kable, w tym także elementy zrównoważone.

W porównaniu z popularnym analizatorem E5071C ENA, model E5080A charakteryzuje się lepszymi parametrami, w tym zwiększoną o ponad 10 dB szerokością zakresu dynamicznego (wynoszącą typowo 147 dB) oraz 10-krotnie krótszym czasem testowania w rzeczywistych systemach pomiarowych. Pozwala to zwiększyć precyzję i przepustowość w trakcie testowania komponentów w.cz., takich jak filtry o dużym współczynniku tłumienia w paśmie zaporowym.

Keysight jest pierwszym producentem analizatorów VNA dostarczającym wspólną platformę programową dla wersji desktop i PXI. Ta uniwersalna platforma wykorzystuje najlepsze atrybuty i możliwości rodzin ENA i PNA, dostarczając podobną funkcjonalność dla wszystkich analizatorów VNA z oferty Keysight. Nowe możliwości graficznego interfejsu użytkownika z ekranem dotykowym, w tym zestawy przycisków programowalnych i operacje drag-and-drop ułatwiają i przyspieszają obsługę E5080A.

“Model E5080A oferuje właściwości i parametry niezbędne do charakteryzacji komponentów w.cz. stosowanych w smartfonach i tabletach najnowszych generacji oraz w stacjach bazowych,” powiedział Akira Nukiyama, wiceprezes i dyrektor generalny oddziału Component Test z firmy Keysight. “Dzięki swoim znakomitym parametrom analogowym, E5080A zapewnia szersze marginesy podczas projektowania w działach badawczo-rozwojowych oraz pomaga zwiększyć przepustowość na linii produkcyjnej.”

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.keysight.com/find/E5080A.
Film demonstracyjny dostępny jest pod adresem www.keysight.com/find/E5080A_video
Informacje uzupełniające dostępne są pod adresem www.keysight.com/find/E5080A_backgrounder.

Galeria

Pliki