Zaktualizuj swój oscyloskop


W ramach wiosennych aktualizacji oprogramowania oscyloskopów woltomierz oraz sygnały treningowe są dostępne za darmo.

Aby wgrać aktualizację pobierz odpowiednią dla Twojego oscyloskopu wersję oprogramowania:

Tutaj dla serii 2000X
Tutaj dla serii 3000X
Tutaj dla serii 3000T
Tutaj dla serii 4000X
Tutaj dla serii 6000X 

Skopiuj pobrany plik na pendrive następnie włóż go do oscyloskopu. Kliknij  [Utility] > File Explorer i Load File.
Po zakończeniu aktualizacji sprawdź status kalibracji [Utility] > Service > User Calibration Status. Jeśli pojawi się "Results: OK" nie musisz kalibrować przyrządu w przeciwnym wypadku kliknij Start User Cal.

Jeśli masz wątpliwości lub pytania skontaktuj się z nami 22 532 28 08

Galeria