Seria analizatorów widma i sygnałów X - narzędzia potrzebne do zaprojektowania, przetestowania i dostarczenia kolejnego rozwiązania. Sięgnij po serię X i stwórz inspirujące połączenie. Dostarczaj lepsze wyniki dzięki wspólnemu interfejsowi wielodotykowemu. Dzięki serii X możesz wykonywać większość operacji w dwóch lub mniej krokach, korzystając z usprawnionego, wielodotykowego interfejsu użytkownika. Aby zapewnić integralność pomiarów i powtarzalność wyników, w każdym analizatorze sygnałów serii X stosujemy te same sprawdzone algorytmy.
Ręczne analizatory mikrofalowe Keysight FieldFox zostały zaprojektowane z myślą o inżynierach i technikach zajmujących się polowaniami na zakłócenia i monitorowaniem sygnałów, szczególnie w dziedzinie nadzoru i bezpiecznej komunikacji, radarów, elektronicznych działań wojennych (EW) i komercyjnych rynków bezprzewodowych.

Bez względu na to, czy chodzi o ocenę nadajników, rozwiązywanie problemów z odbiornikami, czy analizę sygnałów z powietrza, elastyczność sprzętu i oprogramowania analizatory widma Keysight pozwalają na stworzenie optymalnego rozwiązania. Nasze analizatory sygnałów są podstawą, zbudowaną w oparciu o naukę o pomiarach Keysight i spójność pomiarową. Ścisła integracja z aplikacjami i oprogramowaniem zapewnia zaawansowaną analizę i świeże spojrzenie w zasięgu ręki. Zobacz i zrozum więcej z naszymi sprawdzonymi aplikacjami, gotowymi do użycia pomiarami do analizy sygnałów. Wykorzystując wiedzę specjalistyczną w zakresie pomiarów i dostarczając powtarzalne wyniki, aplikacje te pozwolą Ci zobaczyć i zrozumieć działanie Twoich urządzeń i konstrukcji: - Szumy fazowe, figury szumów, analiza impulsów, demodulacja analogowa - LTE/LTE-Advanced, W-CDMA i inne.

filtruj:

kliknij aby filtrować:

Pasmo przenoszenia

+ -

Próbkowanie

+ -

Pamięć

+ -

Kanały

+ -

System operacyjny

+ -

Rozdzielczość

+ -

Komunikacja

+ -

Maksymalny zakres częstotliwości

+ -

Typ przyrządu

+ -
Poniższy rysunek to uproszczony schemat blokowy superheterodynowego analizatora widma. Heterodyna oznacza mieszanie, a super odnosi się do częstotliwości superaudio lub częstotliwości powyżej zakresu audio. Na schemacie blokowym z rysunku widzimy, że sygnał wejściowy przechodzi przez tłumik, a następnie przez filtr dolnoprzepustowy do miksera, gdzie miesza się z sygnałem z oscylatora lokalnego (LO).

Analizator widma schemat blokowy

Ponieważ mikser jest urządzeniem nieliniowym, jego wyjście obejmuje nie tylko dwa oryginalne sygnały, ale także ich harmoniczne oraz sumy i różnice pierwotnych częstotliwości i ich harmonicznych. Jeśli którykolwiek z mieszanych sygnałów mieści się w paśmie przepustowym filtra częstotliwości pośredniej (IF), jest on dalej przetwarzany (wzmacniany i być może kompresowany w skali logarytmicznej). Jest on zasadniczo korygowany przez detektor obwiedni, filtrowany przez filtr dolnoprzepustowy i wyświetlany. Generator rampy tworzy ruch poziomy w poprzek wyświetlacza od lewej do prawej. Rampa dostraja również LO, więc jej zmiana częstotliwości jest proporcjonalna do napięcia rampy.

Jeśli znasz superheterodyne radiotelefony AM, które odbierają zwykłe sygnały radiowe AM, zauważysz silne podobieństwo między nimi a schematem blokowym pokazanym na rysunku. Różnice polegają na tym, że wyjście analizatora widma jest wyświetlaczem zamiast głośnika, a lokalny oscylator jest nastrojony elektronicznie, a nie za pomocą pokrętła na panelu przednim.

Dane wyjściowe analizatora widma to przebieg X-Y na wyświetlaczu, więc zobaczmy, jakie informacje z niego uzyskamy. Wyświetlacz jest odwzorowany na siatce (siatce) z 10 głównymi podziałami poziomymi i ogólnie 10 głównymi podziałami pionowymi. Oś pozioma jest kalibrowana liniowo z częstotliwością, która rośnie od lewej do prawej. Ustawienie częstotliwości jest procesem dwuetapowym. Najpierw dostosowujemy częstotliwość na linii środkowej siatki za pomocą środkowej regulacji częstotliwości. Następnie dostosowujemy zakres częstotliwości (zakres) w pełnych 10 działach za pomocą kontroli zakresu częstotliwości. Te elementy sterujące są niezależne, więc jeśli zmienimy częstotliwość środkową, nie zmienimy zakresu częstotliwości. Alternatywnie możemy ustawić częstotliwość początkową i końcową zamiast ustawiać częstotliwość środkową i zakres. W obu przypadkach możemy określić bezwzględną częstotliwość dowolnego wyświetlanego sygnału i względną różnicę częstotliwości między dowolnymi dwoma sygnałami.

Oś pionowa jest kalibrowana pod względem amplitudy. Możesz wybrać skalę liniową skalibrowaną w woltach lub skalę logarytmiczną skalibrowaną w dB. Skala logu jest używana znacznie częściej niż skala liniowa, ponieważ ma znacznie szerszy zakres użytkowy. Skala logarytmiczna umożliwia jednoczesne wyświetlanie sygnałów o amplitudzie od 70 do 100 dB (stosunki napięcia od 3200 do 100 000 i stosunki mocy od 10 000 000 do 10 000 000 000). Z drugiej strony skala liniowa jest użyteczna dla sygnałów różniących się nie więcej niż o 20 do 30 dB (stosunki napięcia od 10 do 32). W obu przypadkach podajemy górną linię siatki, poziom odniesienia, wartość bezwzględną za pomocą technik kalibracji i używamy skalowania na podział, aby przypisać wartości do innych miejsc na siatce. Dlatego możemy zmierzyć wartość bezwzględną sygnału lub różnicę względnej amplitudy między dowolnymi dwoma sygnałami.