Edukacja


Keysight zapewnia sprzęt inżynieryjny, oprogramowanie i zasoby, aby przekształcić pomysły takie jak Twój w udane przedsięwzięcie, niezależnie od tego, czy chodzi o projekt z ostatniego roku, czy szeroko zakrojone badania mające na celu zaradzenie globalnym problemom klimatycznym.To nasze dziedzictwo, które napędza naszą wizję, aby zapewnić naukowcom akademickim, nauczycielom i studentom najnowocześniejsze narzędzia, wiedzę i umiejętności niezbędne do wyróżnienia się nad resztą - w laboratorium i w klasie.

Sprawdź nasze webinary dostępne na żądanie: 
  • DC to THz Electromagnetic Characterization of Materials
  • University Education Support Program for Electronic Design Software
  • Transition to the New Normal in Education
  • Advancements in Quantum Technology
  • View Techniques for Millimeter-Wave Component Characterization
  • Professors Talk Education in the New Norm
  • Best Practices for 2020 — Design and Test Simulation
  • More Than Just Connecting Dots: Discover Skills Your Students Need for IoT
  • Prepare Students with Industry-Ready RF/Microwave Skills
 

Rozwiązania do laboratorium edukacyjnego

OD PODSTAWOWEJ ELEKTRONIKI DO LABU RF
Tempo innowacji technologicznych rośnie, co pociąga za sobą presję czasu wprowadzenia produktu na rynek i potrzebę wzrostu wydajności. Zapewnienie, że absolwenci kierunków inżynierskich są gotowi do wkroczenia i produktywności od pierwszego dnia, nigdy nie było tak krytyczne. Keysight oferuje rozwiązania sprzętowe i programowe, aby pomóc nauczycielom w tworzeniu inżynierów gotowych do pracy w branży, którzy znają narzędzia i procesy stosowane obecnie w przemyśle. Studenci poznają podstawy elektroniki oraz podstawowe zadania testowe i pomiarowe, a także obsługę sprzętu i oprogramowania.

PODSTAWOWY SPRZĘT LABORATORYJNY
Szukasz podstawowych instrumentów do wyposażenia swojego laboratorium? Keysight oferuje różnorodną aparaturę ogólnego przeznaczenia dla studentów i nauczycieli. Keysight oferuje szeroką gamę aparatury która zaspokajają potrzeby każdego laboratorium dydaktycznego.
 
  Zasilacze Oscyloskopy Multimetry Generatory funkcyjne
Produkty EDU36311A
E36311A
E36312A
EDUX1052A/G
DSOX1102A
DSOX1202A
DSOX1204A
EDU34450A
34450A
34460A
34461A
EDU33211A
EDU33212A
33210A
33509B
33510B
33511B
33512B


SPRZĘT LABORATORYJNY RF
Rozwiązanie Keysight do nauczania mikrofalowego RF obejmuje cały proces projektowania obwodów RF, od specyfikacji i symulacji po budowanie prototypów i walidację. Zapewnia studentom umiejętności praktyczne i codzienną wiedzę na temat aplikacji, aby pomóc im z powodzeniem rozwijać aplikacje bezprzewodowe 5G i IoT. Rozwiązanie łatwo integruje się z istniejącym programem nauczania.
 
Rodzaj sprzętu Produkty
Analizatory obwodów N9917A
N9915A
Analizatory sygnałowe, analizatory widma N9320B
N9322C
N9000B
Generatory sygnałów RF N9310A
 

Kursy laboratoryjne

Keysight oferuje branżowe rozwiązania dydaktyczne na poziomie uniwersyteckim, które uzupełniają Twoje kursy inżynierskie. Zainteresuj studentów wykładami, które łączą Twoją wiedzę inżynierską z bogatą wiedzą o produktach firmy Keysight.
Następnie zaoferuj uczniom praktyczne doświadczenie w laboratorium przy użyciu standardowych narzędzi i technik branżowych. Każde rozwiązanie do nauczania zawiera edytowalne slajdy lub arkusze laboratoryjne do nauczania w klasie oraz zestaw szkoleniowy wypełniony szczegółowymi procedurami laboratoryjnymi, które nauczyciele uniwersytetów mogą dostosować dla każdego studenta inżynierii.

IoT ECOSYSTEM AND DESIGN
Gotowe do nauczania materiały szkoleniowe IoT firmy Keysight koncentrują się na praktycznym projektowaniu i technikach walidacji. Daje studentom doświadczenie branżowe z najnowocześniejszymi narzędziami i oprogramowaniem
 
Produkt Cel Zestaw zawiera Kompletne rozwiązanie do:
Seria U3810 Przygotuj uczniów do zaawansowanych testów IoT • Każdy moduł zawiera zestaw szkoleniowy IoT, arkusze laboratoryjne i slajdy dydaktyczne.
• Każdy moduł obejmuje ponad 75 godzin zajęć w klasie i ponad 50 godzin zajęć laboratoryjnych.
• Ulepszone, kompleksowe nauczanie systemu IoT: Przyspiesz konfigurację nowych kursów skoncentrowanych na IoT i zwolnij czas na działania badawcze.
• Krytyczne kwestie dotyczące projektowania w świecie rzeczywistym: przygotuj studentów gotowych do pracy.
• Tematy zaawansowane: informacje o cyberbezpieczeństwie, zgodności i analizie żywotności baterii.
Seria U3800 Przygotuj studentów gotowych do pracy z IoT • Każdy moduł zawiera zestaw szkoleniowy IoT, arkusze laboratoryjne i slajdy dydaktyczne.
• Każdy moduł obejmuje 36 godzin zajęć w klasie i 18 godzin zajęć laboratoryjnych.
• Wszechstronne, kompleksowe nauczanie systemu IoT: Przyspiesz konfigurację nowych kursów skoncentrowanych na IoT i zwolnij czas na działania badawcze.
• Aplikacje zorientowane na świat rzeczywisty / branżę: przygotuj studentów gotowych do pracy.
• Aktualność: Bądź na bieżąco z ewoluującymi trendami i technologiami IoT dzięki darmowym corocznym aktualizacjom zawartości przez trzy lataRF MICROWAVE 5G NEW RADIO (NR)
Rozwiązanie Keysight RF Microwave Teaching Solution stanowi solidne podstawy w zakresie podstaw mikrofalowych RF, torując drogę dla studentów specjalizacji w zaawansowanych aplikacjach bezprzewodowych 5G lub IoT. Praktyczne umiejętności i rzeczywista wiedza na temat aplikacji zdobyte dzięki oprogramowaniu kursowemu sprawią, że studenci będą gotowi do pracy w branży i bardzo poszukiwani.
 
Produkt Właściwości Zawiera Gdzie można zastosować
U3851A • Dostarcza materiały szkoleniowe obejmujące cały cykl życia projektu systemu RF
• Pomaga profesorom uniwersytetów oszczędzać czas i zasoby poprzez rozszerzanie obecnych programów inżynierskich
• Pomaga uniwersytetom w łatwej integracji materiałów szkoleniowych z bieżącym programem nauczania
• Zapewnia studentom dostęp do najnowszych osiągnięć inżynierii
• Modułowy zestaw prototypowy
• Kontroler zestawu
• Adaptery RF i rozdzielacz
• Kable (RF, zasilające, LAN, BNC)
• Zasilacz
• Pokrowiec
• Docelowy przedmiot uniwersytecki: projektowanie RF i mikrofal
• Docelowy rok studiów: studenci trzeciego i ostatniego roku
• Wymagania wstępne: podstawowe obwody, sygnały i układy, elektronika analogowa i elektromagnetyka