DAQM909A karta pomiarowa do DAQ970A i DAQ973A

4 kanały samplingowe

  • 4-kanałowe jednoczesne próbkowanie z wejściami różnicowymi
  • Częstotliwości próbkowania do 100 KSa / s (w dziedzinie częstotliwości) i do 800 KSa / s (w dziedzinie czasu) z 24-bitową rozdzielczością
  • Różnicowy zakres wejściowy do wyboru do 36 Vpk
  • Źródło prądu IEPE (2mA - 4mA)
  • Pamięć / kanał akwizycji, 16 MSa do 48 MSa
DAQM909A jest czterokanałowym modułem digitizera, który jest w stanie zapewnić cztery jednocześnie próbkowane kanały o częstotliwości próbkowania wynoszącej nawet 800k próbek na sekundę z maksymalną rozdzielczością 24 bitów. Kanały wejściowe DAQM909A można skonfigurować jako wejście różnicowe lub wejście z pojedynczym końcem, a każdy z kanałów może zapewnić prąd stały o natężeniu do 4 mA, aby zasilić zewnętrzny przetwornik IEPE. Po włożeniu trzech modułów DAQM909A do tego samego instrumentu wszystkie 12 kanałów można zsynchronizować, aby zapewnić jednoczesne próbkowanie.

W przypadku korzystania z digitizera DAQM909A z oprogramowaniem BenchVue można uzyskać dostęp do tych zaawansowanych możliwości pomiarowych:
  • Pomiary w dziedzinie częstotliwości: FFT, THD, THD + N, SINAD
  • Wielkość próbki wykresu w domenie częstotliwości do 1M próbek
  • Pomiary podobne do oscyloskopów w dziedzinie czasu
  • Rozmiar próbki wykresu w dziedzinie czasu do 50M próbek