IXIA Hawkeye

Zautomatyzowane pomiary wydajności aplikacji i sieci

 • Bieżące monitorowanie sieci
 • Testy WiFi
 • Hardware'owe i software'owe próbniki 
 • Webowa platforma z dostępem dla wielu użytkowników
Testy NODE-TO-NODE
Podczas takiego testu jeden próbnik generuje ruch i wysyła do do drugiego próbnika, przykładowo siedziba główna i oddział firmy. Próbnik odbierający ruch przekazuje informację o jakości połączenia do serwera zarządzającego które w czasie rzeczywistym użytkownik może obserwować. Testów node-to-node możemy wykonywać wiele równolegle lub w jako topologia mesh gdzie próbnik może służyć jako odbiornik i nadajnik.Testy rzeczywistych usług
Próbnik umieszczony w sieci wysyła ruch to serwera lub sprzętu sieciowego następnie przesyła odpowiedź do serwera zarządzającego gdzie na podstawie zdefiniowanych przez użytkownika KPI ocenia jakość usługi. Szeroka biblioteka 
Standardowo wbudowana w Hawkeye biblioteka pozwoli na symulowanie praktycznie każdego zachowania użytkownika sieci:
 • Zbadaj quality of experience (QoE) emulując ruch voice i video, standardowe Voice over IP, czy aplikacja takie jak Skype 
 • Testuj dostęp do aplikacji biznesowych jak Office 365, YouTube czy Dropbox 
 • Testy Skype for business i LYNC use case
 • Diagnozuj SLA swojej sieci, opóźnienia, jitter, straty 
 • Testuj usługi sieciowe jak DNS czy Traceroute
 • Monitoruj rzeczywistą pojemność swojej sieci. Testuj przepływność TCP i UDP przez sieci przewodowe i bezprzewodowe

KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPIS)
W zależności od testu jaki wykonujesz jest on charakteryzowany różnymi parametrami:
 • Voice/Video/Unified communication: Mean Opinion Score, delay, jitter, packet loss
 • IP transport metrics: delay, jitter, packet loss, packet loss bursts
 • Bandwidth capacity per class of service, per stream throughput
 • Web site browsing: response time, time to first byte, per file download rate
 • Availability (odpowiedź lub jej brak)
Po wykonaniu pomiaru Hawkeye na podstawie zadanego thresholdu oceni pomiar jako pass/fail.

Jak to działa?
Hawkeye jest bardzo prostym w konfiguracji i użytku narzędziem. Przede wszystkich musimy uruchomić serwer Hawkeye, może to być fizyczny serwer lub prywatna czy publiczna chmura. Serwer jest dostępny jako maszyna wirtualna.Dostęp do serwera poprzez interfejs webowy może być ograniczony uprawnieniami nadawanymi użytkownikom. 
Jednym serwerem jesteśmy w stanie zarządzać setkami próbników z dowolnego miejsca. Określ jakich próbników będziesz potrzebował i gdzie planujesz je zainstalować, najczęściej są to:
 • lokalizacje klientów 
 • oddziały firm
 • data center
 • chmury
 • maszyny wirtualne i serwery


Próbniki sofware'owe możesz pobrać nawet na swój komputer czy telefon
Android iOS Windows Linux Mac
Google Playstore iTunes Ixia Support Ixia Support Ixia Support

Gdy już zainstalowałeś próbniki zarówno te fizyczne jak i wirtualne zaplanuj monitorowanie. Zdefiniuj które próbniki mają generować ruch, gdzie ma być on wysyłany, jakiego rodzaju ma być to ruch oraz kiedy test ma zostać wykonany. Możesz ustawić różnego rodzaju alarmy lub powiadomienia dla różnych wyników.