M9391A

Analizator widma M9391A

Klasa przyrządu
Analizator widma i sygnałów w postaci wkładki PXI
Możliwości pomiarowe analizatora widma z serii "X"

Cechy charakterystyczne

 • poziom szumów własnych -157dBm
 • pasmo analziy cyfrowej 160MHz dla pojedyńczej wkładki
 • możliwość  rozbudownaia pasma analizy cyfrowej do 800MHz
 • możliwość zbudowania systemu wspierającego pomiary MIMO 8x8
 • szybkie kocherentne fazowo pomiary

Możliwości pomiarowe. Programowe funkcje pomiarowe
 • Pomiar: szumy fazowe, współczynnik szumowy i wzmocnienie,
 • demodulacja sygnałów analogowych
 • demodulacja ponad 75 formatów modulacji cyfrowych,
 • system operacyjny Windows
 • interfejsy komunikacyjne: Ethernet, USB, GPIB w standardzie
 • możliwość instalacji Matlaba bezpośrednio na analizatorze oprogramowanie 89601B (VSA) służące m.in. do nagrywania i odtwarzania sygnałów a także doskonałe narzędzie do demodulacji i analizy sygnałów cyfrowych
 • przygotowane sterowniki aplikacje oraz scenariusze testowe w C/C++, C#,  Visual Basic, MATLAB, VEE, LabVIEW i LabWindows/CVI