MAP-200

Platforma pomiarowa VIAVI MAP-200

MAP-200

Rozwiązanie MAP-200 pozwala na zbudowanie laboratoryjnego systemu pomiarowego bazującego na następujących modułach:
- mierniki mocy optyczne
- przestrajalne filtry
- kontrolery polaryzacji
- wzmacniacze EDFA
- przełączniki optyczne
- źródła laserowe oraz LED

Przykładowe aplikacje pomiarowe dla MAP-200: 
Passives: 
– Insertion Loss
– Polar Dependent Loss
– Return Loss
Lasers and Amplifiers:
– Gain Flattness 
– Output Power 
– Transient Response 
– Spectral Width 
– Side-Mode Suppression Ratio 
– Wavelength
– NF and OSNR
Optical Transport:
– Stress Reliever Compliance
– Jitter Testing
– Sensitivity
– Dispersion Penalty
– SMSR
– Receiver Overload
– Eye Mask/Extinction Ratio
– OSNR Sensitivity

Dokumentacja