Modułowy symulator PV E4360

1 lub 2 wyjścia do 600 W każdy

  • Dokładna symulacja dowolnego typu układu słonecznego 
  • Niewielkie rozmiary: do 2 wyjść w 2U przestrzeni bagażnika 
  • Wysoka moc wyjściowa - do 600 W na wyjściu 
  • Szybka zmiana krzywej I-V i szybki czas przełączania odzysku 
  • Łatwa symulacja warunków środowiskowych 
  • Interfejsy LAN, USB i GPIB w standardzie 
  • Pełna zgodność ze specyfikacjami LXI klasy C 
  • Dostępny niestandardowy system pod klucz lub pojedyncze instrumenty
Masz pytania, chciałbyś przetestować?

22 532 28 00    info@amt.pl     Formularz
Keysight Solar Array Simulator Keysight Technologies, Inc. E4360 Modułowy symulator Solar Array (SAS) to programowalne źródło prądu stałego o podwójnym wyjściu, które symuluje charakterystykę wyjściową układu słonecznego. E4360 SAS jest przede wszystkim źródłem prądu o bardzo niskiej pojemności wyjściowej i jest w stanie szybko symulować krzywą I-V różnych układów w różnych warunkach (np. Temperatura, wiek itp.). Zapewnia do 2 wyjść i do 1200 W w małej obudowie o wysokości 2U.

Niezależnie od tego, czy budujesz własny system testowy wymagający tylko przyrządu, czy też potrzebujesz pełnego systemu „pod klucz” ze wszystkimi instrumentami i oprogramowaniem zintegrowanym i zainstalowanym - Keysight zapewnia elastyczność, której potrzebujesz. E4360 SAS jest łatwo dostępny jako gotowy instrument, a także jest dostępny w firmie Keysight zintegrowanej z pełnym, gotowym do użycia systemem symulatora układów słonecznych skonfigurowanym zgodnie z twoją dokładną specyfikacją.

Wiele trybów symulacji 
Model E4360 SAS oferuje trzy tryby pracy: symulator (SAS), tryb tabelaryczny i tryb stały. Aby dokładnie symulować utwardzanie I-V układu solarnego, należy użyć trybów SAS lub stołowego. Gdy potrzebne jest standardowe źródło zasilania, należy stosować tryb stały. 

Tryb SAS 
Wewnętrznie E4360 SAS generuje tabelę punktów I-V o wielkości 4 096. Wewnętrzny algorytm jest używany do przybliżenia krzywej I-V. Można to zrobić za pomocą interfejsów We/Wy lub z panelu przedniego, gdy nie jest potrzebny komputer PC. Te cztery parametry wejściowe są potrzebne do ustalenia krzywej w tym trybie: - Voc - napięcie obwodu otwartego - I sc - prąd zwarcia - I mp - prąd w punkcie szczytowej mocy na krzywej - Vmp - napięcie w punkcie szczytowej mocy na krzywej

Tryb tabelaryczny 
Krzywa I-V jest wyznaczana na podstawie zdefiniowanej przez użytkownika tabeli punktów. Tabela może zawierać minimum 3 punkty, maksymalnie 4000 punktów. Punkt odpowiada określonej wartości I i V. W każdej z wbudowanych w E4360 SAS tablicach można zapisać aż 30 punktów. Tabele (krzywa I-V) zapisane w tej pamięci nieulotnej zostaną zachowane po wyłączeniu zasilania, natomiast tabele zapisane w pamięci lotnej zostaną skasowane po odłączeniu zasilania. Dodatkowo do wybranej tabeli można zastosować przesunięcia prądowe i napięciowe w celu symulacji zmiany warunków pracy macierzy słonecznej. 

Tryb pracy stałej 
Jest to tryb domyślny, gdy urządzenie jest włączone. Urządzenie posiada prostokątną charakterystykę I-V standardowego zasilacza. 

Szybkie zmiany krzywej I-V 
Model E4360 oferuje szybką zmianę krzywej w celu umożliwienia lepszej symulacji tablic słonecznych w różnych warunkach środowiskowych, takich jak zaćmienie i wirowanie. Rozdzielczość krzywej I-V może być ustawiona w celu optymalizacji krzywej I-V pod kątem rozdzielczości lub szybkiej zmiany krzywej. W trybie symulacji (SAS) i w trybie tabelarycznym można wybrać wysoką rozdzielczość, która wykorzystuje tabelę 4 096 punktów do wygenerowania gładszej krzywej I-V w ciągu 350 ms. W celu szybkiego wygenerowania krzywej I-V, możesz wybrać tabelę 256 punktów, która szybko wygeneruje krzywą I-V w ciągu 30 ms. Wszystkie interfejsy E4360 SAS w systemie mogą być synchronizowane w celu zmiany ich krzywych I-V w tym samym czasie za pomocą wyzwalacza sprzętowego, dzięki czemu krzywe I-V mogą być zmieniane na maksymalnie 100 wyjściach w ciągu 30 ms lub 350 ms w oparciu o ustawienie rozdzielczości.

Konfiguracja sumulatora PV E4360
Krok 1:
Wybierz obudowę E4360A.
Krok 2:
Zamów do 2 modułów. Zauważ, że każda komputer mainframe ma 2 gniazda modułów do przechowywania modułów. Każdy moduł zajmuje jedno gniazdo modułu.
Moduły:
E4361A Solar Array Simulator dc Moduł 65 V, 8,5 A, 510 W.
E4362A Solar Array Simulator dc Moduł 130 V, 5 A, 600 W.
Krok 3:
Aby zapewnić poprawne działanie, należy wypełnić wszystkie puste gniazda modułów panelem wypełniającym. Konfigurując obudowę z mniej niż 2 wypełnionymi gniazdami modułów, MUSISZ zamówić zestaw paneli wypełniających (opcja FLR lub E4369A). Każdy zestaw zawiera 1 panel wypełniający, aby wypełnić jedno puste gniazdo modułu.
Krok 4:
Jeśli będziesz montować w szafie E4360 SAS, MUSISZ zamówić zestaw do montażu w szafie.