Multimetr cyfrowy 3458A

Multimetr referencyjny 8½ cyfry

w sprzedaży do 1.12.2016r
Ze względu na wejście w życie dyrektywy RoHS produkt nie jest już dostępny na terenie UE. 
Jako zamiennik sugerujemy zbliżony parametrami multimetr 7 1/2 cyfry 34470A
Multimetr referencyjny Keysight 3458A

Multimetr (woltomierz, amperomierz) charakteryzuje się rozdzielczością 8,5 cyfry i dokładnością DCV na poziomie 0,6 ppm / 24h (8 ppm / 12 miesięcy) oraz liniowość pomiaru na poziomie 0,1 ppm. Poziom szumów własnych rms 0,01 ppm. Możliwość wykonania do 100 000 pomiarów na sekundę przy rozdzielczości 4,5 cyfry. Pomiar rezystancji 2 oraz 4 przewodowy.
Przyrząd zbliżony parametrami do Fluke 8508A

 
Keysight 3458A Szybkość odczytu

Multmetr 3458A ma szybkość odczytu od 100,000 na sekundę przy 4 1/2 cyfry przy pomiarze napięcia DC, do 6 na sekundę przy 8 1/2 cyfry przy pomiarze napięcia DC lub innych pomiarach, których syzbkości zawierają się w tym zakresie z achowaniem zasady, im większa rozdzielczość tym mniejsza szybkość. Nawet tradycyjne wolniejsze funkcje pomiarowe, takie jak pomiar napiecia AC, są wykonywane przez Keysight 3458A szybciej. Na przykład, umożliwia pomiar wartości rzeczywistej RMS z prędkością do 50 odczytów na sekudę z pełną dokładnością przy częstotliwościach sygnału wejściowego większych od 10 kHz. To, że zwiększanie szybkości odczytu powoduje przyśpieszenie transmisji, jest oczywiste, Nie tak oczywiste lecz bardzo wpływające na szybkość transmisji jest prędkość działania, przy zmianie funkcyji, zakresu, prękości odczytu (czas całkowania) lub rodzaju interfejsu. Keysight 3458A może zmieniać funkcję i zakres, wykonywać pomiar i wyprowadzać wynik z prędkością 200 na sekundę. 

 

Specyfikacja multimetru Keysight 3458A

Lp.    
1 dc Voltomierz (prądu stałego)
 
• 5 zakresów: 0.1 V - 1000 V
• rozdzielczość 8.5 - 4.5 cyfry
• Prędkość odczytu do  100,000 odczytów na sekundę (4.5 cyfry)
• Maksymalna czułość: 10 nV
• 0.6 ppm 24 dokładność 24 godzinna
• 8 ppm
2 Ohmy • 9 zakresów: 10 omów do 1Gigaoma
• Dwupołączeniowe i czteropołączeniowe omy z kompensacją offset
• Do 50,000 odczytów na sekundę (5.5 digits)
• Maksymalna czułość: 10mikroomów
• 2.2 ppm 24 godzin (dokładność)
 
3 Voltomierz AC (prądu zmiennego)
 
• 6 zakresów: 10 mV- 1000 V
• pasmo 1 Hz to 10 MHz
• Do 50 odczytów na sekundę dla danej czułości
• Wybór techniki – próbkowanie lub analogowe True RMS
• 100 ppm najlepsza dokładność
 
4 Amperomierz DC (prądu stałego)
 
• 8 zakresów: 100 nA - 1 A
• do  1,350oczytów na sekundę (5.5 cyfry)
• Maksymalna czułość: 1pA
• 14 ppm 24 godzinna dokładność
 
5 Amperomierz AC (prądu zmiennego)
 
• 5 zakresów: 100 mikroamperów - 1 A
• pasmo 10Hz - 100 kHz
• Do 50 odczytów na sekundę
• 500 ppm 24 godzinna dokładność
 
6 Częstotliwość i okres
 
• Zakresy woltomierza bądź amperomierza
• Częstotliwość: 1 Hz - 10 MHz
• Okres: 100 ns - 1 s
• 0.01procent dokładność
• sprzężenie Ac (zmienne) lub dc (stałe)
7 Maksymalne prędkości
 
• 100,000 odczytów na sekundę na 4.5 cyfry (16 bitów)
• 50,000 odczytów na sekundę na 5.5 cyfry
• 6,000 odczytów na sekundę na 6.5 cyfry
• 60 odczytów na sekundę na 7.5 cyfry
• 6 odczytów na sekundę na 8.5 cyfry
8 Ustawienia prędkości pomiaru
 
• 100,000 odczytów na sekundę przez złącze GPIB, pamięć wewnętrzna
• 110 autozakresów na sekundę
• 340 funkcji zmiany zakresów na sekundę
9 Gwarancja 36 miesięcy