N9320B

Analizator widma N9320B

Klasa przyrządu
Podstawowy analizator widma

Cechy charakterystyczne
  • filtry RBW w zakresie: 10Hz – 1MHz
  • szumy własne -148dBm z włączonym przedwzmacniaczem
  • opcjanalny przedwzmacniacz
  • opcjonalny tracking generator
  • filtry RBW do badań przedwstępnych EMC

Możliwości pomiarowe. Programowe funkcje pomiarowe
  • pomiary: mocy w kanale, mocy w kanałach sąsiednich, maski emisji spektralnej, TOI
  • możliwość współpracy z sondami mocy z rodziny U2000
  • demodulacja sygnałów AM, FM,
  • interfejsy USB, LAN
  • oprogramowanie do zdalnego sterowania