N9417S-N9613A 9500 Atomic Force Microscope (AFM)

Mikroskop atomowy 9500 AFM

Najszybciej skanujący mikroskop sił atomowych.
 
Mikroskop atomowy 9500 AFM

Najszybciej skanujący mikroskop sił atomowych.

Najnowsze rozwiązanie firmy KEYSIGHT Technologies.
Podobnie jak dotychczasowe rozwiązania również platforma 9500 jest konstrukcją przemyślaną w każdym najmniejszym detalu. Skaner znajduje się w górnej części obudowy która stanowi jednocześnie komorę środowiskową wyposażoną w króćce do podłączenia dowolnego gazu. Dzięki temu możemy prowadzić badania w ściśle określonej i kontrolowanej atmosferze. Badana próbka umieszczona jest pod skanerem – rozwiązanie takie ułatwia a czasem wręcz umożliwia pomiary (np. pomiary w cieczach).

Nowoczesny kontroler zintegrowany w jednej zwartej obudowie znacząco zwiększa ergonomię stanowiska badawczego.
Opcje uzupełniające w które można wyposażyć mikroskop nie wymagają oddzielnej obudowy – każdy dodatkowy element sterujący ma przewidziane miejsce w głównym kontrolerze.Możliwość kontroli temperatury w zakresie od -40 do 250 oC. Stolik temperaturowy dzięki opatentowanym rozwiązaniom konstrukcyjnym izoluje wpływ pozostałych części systemu na badaną próbkę. Rozwiązania techniczne obejmują również kompensację rozszerzalności temperaturowej materiałów z których stolik jest wykonany znacznie zwiększając stabilność pomiarów.

Kluczowe cechy mikroskopu AFM 9500 to:
  • Najwyższa dostępna na rynku szybkość skanowania – 256x256 punktów w 2 sekundy
  • Zwarta obudowa będąca jednocześnie komorą środowiskową
  • Precyzyjny, trwały i odporny na warunki środowiskowe skaner (np. praca w oparach cieczy organicznych)
  • System MAC Mode służący do pomiarów delikatnych, miękkich próbek zanurzonych w cieczach
  • Stolik pozwalający na kontrolę temp. w zakresie -40 do 250 oC z konstrukcją kompensującą wpływ zmian temperatury na zachowanie materiałów
  • Nowoczesne, intuicyjne, przyjazne dla użytkownika oprogramowanie sterujące

Data Sheet