Oscyloskop DSOX3022T Keysight Technologies

200 MHz, 2 kanały analogowe

Kluczowe:
- pasmo 200 MHz
- 2 kanały analogowe
- 5 GSa próbkowania
- 4 Mpkt pamięci 
- generator arbitralny 20 MHz
- ekran dotykowy (wyzwalanie dotykowe)
- pamięć segmentowa
- odświeżanie 1 000,000 przebiegów/s
- możliwość poszerzenia pasma
Zobacz demo
Więcej o serii 3000T 

Innowacyjne rozwiązania -  Oscyloskop DSOX3022T

Seria Keysight InfiniiVision 3000T X to pierwsza na świecie aparatura pomiarowa z wyzwalaniem dotykowym realizowanym sprzętowo. Oscyloskop DSOX3022T posiada pojemnościowy ekran 8,5 cala który może całkowicie zastąpić korzystanie z pokręteł i przycisków. Umożliwia błyskawiczne zdefiniowanie strefy wyzwalania. Pamięć MegaZoom IV daje 4 Mpkt. pamięci podczas pracy z przeplotem oraz 2 Mpkt. przy pracy bez przeplotu jednocześnie zapewniając odświeżanie na poziomie jednego miliona przebiegów na sekundę. Oscyloskop posiada wiele możliwości wyzwalania m.in: zboczem i n-tym zboczem (edge then edge), szerokością impulsu, wzorcem, OR, czasem narastania/opadania, n-tym zboczem paczki impulsów, impulsami typu Runt, sygnałem wizyjnym, sygnałami interfejsu USB, wstrzymanie wyzwalania.

Oscyloskop - cena dopasowana do spektrum możliwości

Oscyloskop DSOX3022T posiada możliwość dekodowania/wyzwalania sygnałem magistrali szeregowej: CAN/CAN FD/LIN, FlexRay, I2C/SPI, I2S, UART/RS232, MIL-STD-1553/ARINC 429, oraz SENT. Całość została uzupełniona o wbudowany, uruchamiany za pomocą licencji, jednokanałowy generator sygnałów: przebieg arbitralny, sinusoidalny, prostokątny, piłokształtny, impulsowy, napięcie stałe, wzrost wykładniczy, spadek wykładniczy, sercowy, impuls gaussowski. Przebiegi modulowane dostępne są dla wszystkich funkcji za wyjątkiem przebiegów arbitralnych, impulsów, DS. oraz szumów. Możliwość komunikacji poprzez interfejsy USB, LAN, GPIB do tego menu w języku polskim z wbudowanym systemem szybkiej pomocy Quick Help pozwalają na proste i efektywne użytkowanie oscyloskopu. Cena odzwierciedla solidne wykonanie, światową innowację oraz szereg nieograniczonych funkcji.

Standardowy oscyloskop zawiera:
- 3-letnią gwarancję 
- dwie przełączalne sondy pasywne N2843A 500 MHz 10:1 
- kabel zasilający (z polskim wejściem)
- certyfikat kalibracji (okres kalibracji 3 lata)
- wbudowane menu oraz pomoc w języku polskim
- przy zakupie w AMT instrukcja w języku polskim 

Opcje dodatkowe jakie gwarantuje oscyloskop DSOX3022T:
DSOX3EMBD - dekodowanie i analiza protokołów I2C, SPI
DSOX3FLEX - dekodowanie i analiza protokołu FlexRay
DSOX3MASK - testy maską
DSOX3PWR - aplikacja do pomiarów mocy
DSOX3AERO - dekodowanie i analiza protokołów MIL-STD 1553 i ARINC 429
DSOX3WAVEGEN - odblokowanie wbudowanego generatora arbitralnego 20 MHz
- DSOX3AUDIO - analiza i dekodowanie protokołu I2S
DSOXEDK - zestaw edukacyjny ( m.in. sygnały ćwiczeniowe)
DSOX3COMP - analiza i dekodowanie protokołów RS232, 422, 485, UART
DSOXT3AUTO - analiza i dekodowanie protokołów CAN, CAN-dbc, CAN FD, LIN
DSOXT3SENSOR - analiza i dekodowanie protokołu SENT
DSOXT3DVMCTR - 3-cyfrowy woltomierz 
DSOXT3NFC - testy NFC
DSOXT3CXPI -  analiza i dekodowanie protokołu CXPI (Clock Extension Peripheral Interface) 
DSOXT3APPBNDL - zestaw 13 opcji (DSOX3AERO, DSOX3AUDIO, DSOXT3AUTO, DSOX3COMP, DSOX3EMBD, DSOX3FLEX, DSOX3MASK, DSOX3PWR, DSOXT3SENSOR, DSOX3VID, DSOX3WAVEGEN, DSOXT3DVMCTR,DSOXEDK)
- DSOXT3MSO - odblokowanie 16 kanałów cyfrowych
- DSOXT3B1T24 - poszerzenie pasma do 350 MHz

Dodatkowe akcesoria oscyloskopu:
- DSOXLAN - moduł LAN/VGA
- DSOXGPIB - moduł GPIB
- N2747A - osłona panelu przedniego
- N6456A - zestawy montażowy do szafy rack
- N6457A - przenośna torba oraz osłona panelu przedniego

Kompatybilne sondy jakie oferuje oscyloskop:
1147B - sonda prądowa 50 MHz/15A AC/DC 
- N2750A - sonda różnicowa 1.5 GHz 
- N2790A - sonda różnicowa 100 MHz
- N2791A - sonda różnicowa na wysokie napięcia 25 MHz 
- N7020A - sonda precyzyjna, niskoszumowa
- N2893A - sonda prądowa 100 MHz/15A AC/DC 
- N2820A - sonda prądowa wysokoczuła 3 MHz/50uA  AC/DC (2 - kanałowa)
- N2821A - sonda prądowa wysokoczuła 3 MHz/50uA  AC/DC (1 - kanałowa)
- N2795A - sonda aktywna 1 GHz
- N2843A - sonda pasywna 10:1, 500 MHz (dostępna w standardzie)
- N2756A - sonda logiczna 16-kanałowa
- N2870A - sonda pasywnna 1:1 35 MHz 
- 10076C - sonda wysoko napięciowa, 4 kV 100:1
- N2804A - sonda różnicowa na wysokie napięcie 300 MHz
- N2805A - sonda różnicowa na wysokie napięcie 200 MHz
- N2797A - sonda aktywna 1,5 GHz zdolna do pracy w wysokich i niskich temperaturach 
- N2818A - sonda różnicowa 200 MHz 10:1 z AutoProbe
- N2819A - sonda różnicowa 800 MHz 10:1 z AutoProbe
 
Pasmo 200 MHz
Rozszerzenie pasma TAK
Kanały 2 analogowe 
Pamięć 4 Mpkt.
Próbkowanie 5 GSa/s
Ekran 8,5 cali, dotykowy - pojemnościowy 
Generator funkcyjny TAK (20 MHz)
Odświeżanie sygnału 1000,000 przebiegów/s
Rozdzielczość przetwornika 8 bitów
Dekodowanie protokołów I2C, SPI (2/3/4 wire), RS232/422/485/UART, CAN, CAN-dbc, CAN-FD (CAN-FD ISO), LIN, LIN symbolic, SENT, CXPI, FlexRay, MIL-STD 1553, ARINC 429, I2S 
Matematyka Dodawanie, odejmowanie, dzielenie, mnożenie, FFT, całkowanie, pochodne,Ax + B, Kwadrat, pierwiastek kwadratowy, wartość bezwzględna, logarytm, naturalny logarytm, filtr dolnoprzepustowy, filtr górnoprzepustowy, uśredniona wartość, wygładzanie, obwiednia, powiększenie, maks i min. wsztrzymaj, tendencja pomiaru, magistarala logiczna
Pomiary napięcia  Peak-to-peak, maksimum, minimum, amplituda, góra, podstawa, wyskok, wyskok poprzedający, średnia - N cykli, średnia - pełny ekran, DC RMS- N cykli,  DC RMS- pełny ekran, AC RMS- N cykli, AC RMS- pełny ekran (odchylenie standardowe), współczynnik N cykli, współczynnik pełny ekran
Pomiary czasu Okres, częstotliwość, licznik, + szerokość, - szerokość, szerokość burst, + współczynnik wypełnienia, - współczynnik wypełnienia, szybkość bitów, czas narastania, czas opadania, opóźnienie, faza, X przy min. Y, X przy maks. Y
Licznik Liczba impulsów dodatnich, liczba impulsów ujemnych, liczba zboczy narastających, liczba zboczy opadających
Mieszane Obszar - N cykli, Obszar pełny ekran 
Częstościomierz TAK
Wbudowany Woltomierz TAK
Czas narastania  ≤ 1,75 ns
Impedancja wejściowa Przełączalna: 1 MΩ ± 1% (14 pF), 50 Ω ± 1.5%
Czułość wejściowa 1 mV/div to 5 V/div2 (1 MΩ and 50 Ω)
Maksymalne napięcie wejściowe 300 Vrms, 400 Vpk; przepięcie przejściowe 1.6 kVpk; z sondą N2843A: 300 Vrms
Podstawa czasu 2 ns/div - 50 s/div
Dokładność podstawy czasu ± 1.6 ppm + starzenie (1 rok: ± 0.5 ppm, 2 rok: ± 0.7 ppm, 5 lat: ± 1.5 ppm, 10 lat: ± 2.0 ppm)
Tryby akwizycji normal, peak detect, averaging,high resolution, segmentowy
Komunikacja USB device port, USB host port, VGA, LAN, GPIB

Generator funkcyjny/arbitralny
Wyjście BNC, przedni panel
Przebiegi arbitralny, sinus, prostokąt, trójkąt, impuls, szum, DC, sinc, narastający wykładniczo, odpadający wykładniczo, kardio, impuls Gaussa
Modulacje AM, FM, FSK
Sinus Zakres częstotliwości 0,1 Hz - 20 MHz
Prostokąt Zakres częstotliwości 0,1 Hz - 10 MHz
Impuls Zakres częstotliwości 0,1 Hz - 10 MHz
Trójkąt Zakres częstotliwości 0,1 Hz - 10 MHz
Szum 20 MHz