Oscyloskop MSOX3102T Keysight Technologies

1 GHz, 2 kanały analogowe + 16 cyfrowych

Kluczowe:
- pasmo 1 GHz
- 2 kanały analogowe
- 16 kanałów cyfrowych
- 5 GSa próbkowania
- 4 Mpkt pamięci 
- generator arbitralny 20 MHz
- ekran dotykowy (wyzwalanie dotykowe)
- pamięć segmentowa
- odświeżanie 1 000,000 przebiegów/s
- możliwość poszerzenia pasma
 

Oscyloskop MSOX3102T - precyzyjne pomiary

Oscyloskop MSOX3102T z serii 3000TX to nowatorskie na rynku oscyloskopy z wyzwalaniem dotykowym realizowanym sprzętowo co ułatwia pomiary. Oscyloskop ma wbudowany pojemnościowy ekran 8,5 cala, który może całkowicie zastąpić korzystanie z pokręteł i przycisków, ale przede wszystkim umożliwia błyskawiczne zdefiniowanie strefy wyzwalania nieocenionej w pomiarach oscyloskopem. Znana z serii 3000X pamięć MegaZoom IV daje 4 Mpkt. pamięci podczas pracy z przeplotem oraz 2 Mpkt. przy pracy bez przeplotu jednocześnie zapewniając odświeżanie na poziomie jednego miliona przebiegów na sekundę.Oscyloskop MSOX3102T to wiele możliwości wyzwalania m.in: zboczem, zboczem i n-tym zboczem (edge then edge), szerokością impulsu, wzorcem, OR, czasem narastania/opadania, n-tym zboczem paczki impulsów, impulsami typu Runt, sygnałem wizyjnym, sygnałami interfejsu USB, wstrzymanie wyzwalania.

Oscyloskop MSOX3102T i jego możliwość

Oscyloskop posiada możliwość dekodowania/wyzwalania sygnałem magistrali szeregowej: CAN/CAN FD/LIN, FlexRay, I2C/SPI, I2S, UART/RS232, MIL-STD-1553/ARINC 429, oraz SENT. Całość dopełnia wbudowany, uruchamiany za pomocą licencji, jednokanałowy generator sygnałów: przebieg arbitralny, sinusoidalny, prostokątny, piłokształtny, impulsowy, napięcie stałe, wzrost wykładniczy, spadek wykładniczy, sercowy, impuls gaussowski. Przebiegi modulowane dostępne są dla wszystkich funkcji z wyłączeniem przebiegów arbitralnych, impulsów, DS. oraz szumów.Oscyloskop MSOX3102T posiada również możliwość komunikacji poprzez interfejsy USB, LAN, GPIB do tego menu w języku polskim z wbudowanym systemem szybkiej pomocy Quick Help pozwalają na proste i efektywne użytkowanie.

Standardowy oscyloskop MSOX3102T zawiera:
- 3-letnią gwarancję 
- dwie przełączalne sondy pasywne N2843A 10:1
- N2756A sonda logiczna 16-kanałowa 
- kabel zasilający (z polskim wejściem)
- certyfikat kalibracji (okres kalibracji 3 lata)
- wbudowane menu oraz pomoc w języku polskim
- przy zakupie w AMT instrukcja w języku polskim 

Opcje:
DSOX3EMBD - dekodowanie i analiza protokołów I2C, SPI
DSOX3FLEX - dekodowanie i analiza protokołu FlexRay
DSOX3MASK - testy maską
DSOX3PWR - aplikacja do pomiarów mocy
DSOX3AERO - dekodowanie i analiza protokołów MIL-STD 1553 i ARINC 429
DSOX3WAVEGEN - odblokowanie wbudowanego generatora arbitralnego 20 MHz
- DSOX3AUDIO - analiza i dekodowanie protokołu I2S
DSOXEDK - zestaw edukacyjny ( m.in. sygnały ćwiczeniowe)
DSOX3COMP - analiza i dekodowanie protokołów RS232, 422, 485, UART
DSOXT3AUTO - analiza i dekodowanie protokołów CAN, CAN-dbc, CAN FD, LIN
DSOXT3SENSOR - analiza i dekodowanie protokołu SENT
DSOXT3DVMCTR - 3-cyfrowy woltomierz 
DSOXT3NFC - testy NFC
DSOXT3CXPI -  analiza i dekodowanie protokołu CXPI (Clock Extension Peripheral Interface) 
DSOXT3APPBNDL - zestaw 13 opcji (DSOX3AERO, DSOX3AUDIO, DSOXT3AUTO, DSOX3COMP, DSOX3EMBD, DSOX3FLEX, DSOX3MASK, DSOX3PWR, DSOXT3SENSOR, DSOX3VID, DSOX3WAVEGEN, DSOXT3DVMCTR,DSOXEDK

Dodatkowe akcesoria:
- DSOXLAN - moduł LAN/VGA
- DSOXGPIB - moduł GPIB
- N2747A - osłona panelu przedniego
- N6456A - zestawy montażowy do szafy rack
- N6457A - przenośna torba oraz osłona panelu przedniego

Kompatybilne sondy:
1147B - sonda prądowa 50 MHz/15A AC/DC 
- N2750A - sonda różnicowa 1.5 GHz 
- N2790A - sonda różnicowa 100 MHz
- N2791A - sonda różnicowa na wysokie napięcia 25 MHz 
- N7020A - sonda precyzyjna, niskoszumowa
- N2893A - sonda prądowa 100 MHz/15A AC/DC 
- N2820A - sonda prądowa wysokoczuła 3 MHz/50uA  AC/DC (2 - kanałowa)
- N2821A - sonda prądowa wysokoczuła 3 MHz/50uA  AC/DC (1 - kanałowa)
- N2795A - sonda aktywna 1 GHz
- N2843A - sonda pasywna 10:1, 500 MHz (dostępna w standardzie)
- N2870A - sonda pasywnna 1:1 35 MHz 
- 10076C - sonda wysoko napięciowa, 4 kV 100:1
- N2804A - sonda różnicowa na wysokie napięcie 300 MHz
- N2805A - sonda różnicowa na wysokie napięcie 200 MHz
- N2797A - sonda aktywna 1,5 GHz zdolna do pracy w wysokich i niskich temperaturach 
- N2818A - sonda różnicowa 200 MHz 10:1 z AutoProbe
- N2819A - sonda różnicowa 800 MHz 10:1 z AutoProbe
 
Pasmo 1 GHz
Rozszerzenie pasma NIE
Kanały 2 analogowe + 16 cyfrowych
Pamięć 4 Mpkt.
Próbkowanie 5 GSa/s
Ekran 8,5 cali, dotykowy - pojemnościowy 
Generator funkcyjny TAK (20 MHz)
Odświeżanie sygnału 1000,000 przebiegów/s
Rozdzielczość przetwornika 8 bitów
Dekodowanie protokołów I2C, SPI (2/3/4 wire), RS232/422/485/UART, CAN, CAN-dbc, CAN-FD (CAN-FD ISO), LIN, LIN symbolic, SENT, CXPI, FlexRay, MIL-STD 1553, ARINC 429, I2S 
Matematyka Dodawanie, odejmowanie, dzielenie, mnożenie, FFT, całkowanie, pochodne,Ax + B, Kwadrat, pierwiastek kwadratowy, wartość bezwzględna, logarytm, naturalny logarytm, filtr dolnoprzepustowy, filtr górnoprzepustowy, uśredniona wartość, wygładzanie, obwiednia, powiększenie, maks i min. wsztrzymaj, tendencja pomiaru, magistarala logiczna
Pomiary napięcia  Peak-to-peak, maksimum, minimum, amplituda, góra, podstawa, wyskok, wyskok poprzedający, średnia - N cykli, średnia - pełny ekran, DC RMS- N cykli,  DC RMS- pełny ekran, AC RMS- N cykli, AC RMS- pełny ekran (odchylenie standardowe), współczynnik N cykli, współczynnik pełny ekran
Pomiary czasu Okres, częstotliwość, licznik, + szerokość, - szerokość, szerokość burst, + współczynnik wypełnienia, - współczynnik wypełnienia, szybkość bitów, czas narastania, czas opadania, opóźnienie, faza, X przy min. Y, X przy maks. Y
Licznik Liczba impulsów dodatnich, liczba impulsów ujemnych, liczba zboczy narastających, liczba zboczy opadających
Mieszane Obszar - N cykli, Obszar pełny ekran 
Częstościomierz TAK
Wbudowany Woltomierz TAK
Czas narastania  ≤ 450 ps
Impedancja wejściowa Przełączalna: 1 MΩ ± 1% (14 pF), 50 Ω ± 1.5%
Czułość wejściowa 1 mV/div to 5 V/div2 (1 MΩ and 50 Ω)
Maksymalne napięcie wejściowe 300 Vrms, 400 Vpk; przepięcie przejściowe 1.6 kVpk; z sondą N2843A: 300 Vrms
Podstawa czasu 500 ps/div - 50 s/div
Dokładność podstawy czasu ± 1.6 ppm + starzenie (1 rok: ± 0.5 ppm, 2 rok: ± 0.7 ppm, 5 lat: ± 1.5 ppm, 10 lat: ± 2.0 ppm)
Tryby akwizycji normal, peak detect, averaging,high resolution, segmentowy
Komunikacja USB device port, USB host port, VGA, LAN, GPIB

Kanały cyfrowe
Wejście 16 kanałów od D0 do D15 (podzielone na pod1: D7 - D0 i pod2: D15 - D8)
Threshold Ustawienia progów na jeden pod
Opcje thresholdu  TTL (+1.4 V), 5 V CMOS (+2.5 V), ECL (–1.3 V), ustawienia własne 
Zakres ustawień własnych tresholdu ± 8.0 V w 10 mV krokach
Maksymalne napięcie wejściowe ± 40 V peak CAT I; przepięcie przejściowe 800 Vpk
Dokładność tresholdu ± (100 mV + 3% ustawienia progu)
Maksymalny zakres dynamiki ± 10 V od thresholdu
Impednacja wejściowa 100 kΩ ± 2% na końcu sondy
Pojemnośc wejściowa ~8 pF
Rozdzielczość pionowa 1 bit

Generator funkcyjny/arbitralny
Wyjście BNC, przedni panel
Przebiegi arbitralny, sinus, prostokąt, trójkąt, impuls, szum, DC, sinc, narastający wykładniczo, odpadający wykładniczo, kardio, impuls Gaussa
Modulacje AM, FM, FSK
Sinus Zakres częstotliwości 0,1 Hz - 20 MHz
Prostokąt Zakres częstotliwości 0,1 Hz - 10 MHz
Impuls Zakres częstotliwości 0,1 Hz - 10 MHz
Trójkąt Zakres częstotliwości 0,1 Hz - 10 MHz
Szum 20 MHz