Seria PNA

Seria PNA N5220B

RODZINA PNA
Zakres częstotliwości pracy
10MHz - 8.5/13.5/26.5/43.5/50/67GHz do 1.1THz z zewnętrznymi głowicami

Pomiary
  • pomiary na falach milimetrowych
  • zastępuje cały rack urządzeń pomiarowych
  • kompleksowe rozwiązanie do charakteryzacji elementów aktywnych

Dokumentacja