Seria PNA-X

Seria PNA-X N522xB

RODZINA PNA
Zakres częstotliwości pracy
10MHz - 8.5/13.5/26.5/43.5/50/67GHz do 1.1THz z zewnętrznymi głowicami

Pomiary
  • najbardziej zaawansowany analizator obwodów
  • pomiar nieliniowy oraz pomiar macierzy X
  • pomiar na falach milimetrowych
  • opcjonalny analizator widma
  • charakteryzacja elementów aktywnych
  • opcje dla metrologii i laboratoriów kalibracyjnych
  • pomiary na falach milimetrowych

Dokumentacja