SmartOTU

Zdalny moduł OTDR – SmartOTU

SmartOTU

SmartOTU może pracować jako niezależny zdalny reflektometr lub element składowy większego systemu monitorowania ONMSi. Moduł SmartOTU może przekazywać alarmy za pomocą SMS, e-mail lub SNMP.

Korzyści z zastosowania SmartOTU:
   • Zmniejszenie średniego czasu do naprawy poprzez lokalizowanie uszkodzeń włókien w ciągu kilku minut 
• Poprawa bezpieczeństwa sieci poprzez szybkie identyfikowanie i lokalizowanie ingerencji w sieć (np. podsłuchu) 
• Predykcja degradacji parametrów trasy optycznej realizowana na bazie ciągłego monitorowania parametrów włókien (IL/RL)  
• Moduł jest gotowy do wdrożenia po wyjęciu z pudełka, bez potrzeby korzystania z dodatkowego komputera lub serwera 

Dokumentacja