Standardowe

Standardowe

Wanny zapewniające uzyskanie temperatury w zakresie od -100 °C do 550 °C przy najlepszej stabilności ±0.0007 °C i jednorodności medium ±0.002°C.
Głębokości od 305 mm do 464 mm.