U1240B

Ręczny multimetr cyfrowy 4½ cyfry

Multimetr cyfrowy Keysight serii U1240B charakteryzuje się podstawową dokładnością 0,09% oraz wyświetlaczem 4½ cyfry o maksymalnym wskazaniu 10000. Mierzy wartości skuteczne True RMS jak również współczynnik harmonicznych (tylko U1242B). 

Multimetr cyfrowy ręczny Keysight serii U1240B

Multimetr cyfrowy Keysight U1240B jest podręcznym narzędziem, przeznaczonym do działań głównie w terenie. Model ten otrzymał wyświetlacz 4½ cyfry o maksymalnym wskazaniu 10000 przy podstawowej dokładności 0,09%. Regulowane podświetlanie, jakie posiada multimetr cyfrowy Keysight U1240B umożliwia realizację działań, nawet przy słabym świetle, jednocześnie wydłużając żywotność baterii. Każdy z przyrządów serii U1240B posiada licznik przełączeń, którego możesz użyć do sprawdzania okresowych awarii przełączników, przekaźników i płytek drukowanych. Ponadto, sprzęt ma możliwość odczytu w % dla pomiarów 4-20 mA lub 0-20 mA, funckję względnego zera, a także posiada wbudowany woltomierz i amperomierz. Opisywany sprzęt mierzy wartości skuteczne True RMS, ale także temperaturę, za pomocą termopary typu J lub K z możliwością automatycznej lub ręcznej rejestracji.

Multimetr cyfrowy Keysight U1240B został tak zaprojektowanym sprzętem, aby dodawać pomiar współczynnika harmonicznych przebiegów AC, pomiarów dwóch temperatur oraz różnicy temperatur za pomocą zaledwie jednego przycisku, co przekłada się na nadzwyczaj wygodne użytkowanie. Jeżeli twoim priorytet są udogodnienia przy jednoczesnym usprawnieniu działań, to narzędzie sprawdzi się idealnie. Jesteśmy otwarci na wszelkie pytania, także jeżeli chciałbyś się dowiedzieć czegoś więcej to wystarczy, że do nas zadzwonisz, a my udzielimy Ci wszystkich niezbędnych informacji. Przyrządy są zbliżone parametrami do Fluke 233, Fluke 175, Fluke 177, Fluke 179 oraz serii Fluke 80-V (Fluke 83V, Fluke 87V).

 

Tabela 6-1    Specyfikacja dla pomiarów napięć stałych DC z dokładnością ±(% odczytu + numer ostatniej liczby znaczącej na wyświetlaczu)

Funkcja

Zakres

Rozdziel-czość

Prąd testowy/napięcie na obciążeniu

Dokładność

U1241B

U1242B

Pomiar napięcia[1]

1000.0mV

0.1mV

-

0.09%+5

10.000V

0.001V

-

0.09%+5

100.00V

0.01V

-

1000.0V

0.1V

-

0.15%+5

Pomiar prądu

1000.0µA

0.1µA

<0.06V (50Ω)

0.1%+3

10000µA

1µA

<0.55V (50Ω)

0.1%+3

100.00mA

0.01mA

<0.18V (0.5Ω)

0.2%+3

440.0mA[2]

0.1mA

<0.8V (0.5Ω)

0.5%+3

10.000A[3]

0.001A

<0.4V (0.01Ω)

0.6%+5

[1]   Impedancja wejściowa: 10MΩ(nominalnie)

[2]   Prąd do wartości 440mA może być mierzony w sposób ciągły. Podczas pomiaru prądu z zakresu 440mA-1100mA przez 30 sekund należy dodatkowo dodać do wyspecyfikowanej dokładności wartość 0.2%. Po wykonaniu pomiaru prądu powyżej 440mA przed następnym pomiarem (szczególnie mniejszych prądów) należy odczekać co najmniej 2 x dłużej niż trwał pomiar.

[3]   Prąd do wartości 10A może być mierzony za pomocą przyrządu w sposób ciągły, o ile temperatura pracy nie przekroczy 50°C. W przypadku pomiaru prądu o wartości z zakresu od 10 do 19.999A przez czas poniżej 15 sekund dokładność pomiaru pogarsza się i należy dodać dodatkowe 0.3% do wartości podanej w specyfikacji. Po wykonaniu pomiaru prądu o wartości powyżej 10A należy przed kolejnym pomiarem odczekać co najmniej 60 sekund. bez dołączania sygnałów zewnętrznych.

 

Tabela 6-2    Specyfikacja dla pomiarów napięć zmiennych AC z dokładnością ±(% odczytu + numer ostatniej liczby znaczącej na wyświetlaczu)

Funkcja

Zakres

Rozdziel-czość

Prąd testowy/ napięcie na obciążeniu

Dokładność

40Hz-500Hz

500Hz-1kHz

1kHz-2kHz

Pomiar napięcia zmiennego(rms)[1] [2]

1000.0mV

0.1mV

-

1%+5

2%+5

-

10.000V

0.001V

-

1%+5

2%+5

100.00V

0.01V

-

1000.0V

0.1V

-

-

Pomiar prądu zmiennego (rms)[2]

1000.0µA

0.1µA

<0.06V (50Ω)

1%+5

1.5%+5

-

10000µA

1µA

<0.55V (50Ω)

100.00mA

0.01mA

<0.18V (0.5Ω)

440.0mA[3]

0.1mA

<0.8V (0.5Ω)

10.000A[3]

0.001A

<0.4V (0.01Ω)

[1]   Impedancja wejściowa: 10MΩ(nominalnie) równolegle z pojemnością <100pF, z zabezpieczeniem przed przekroczeniem napięcia 1000V (rms)

[2]   Pomiar napięcia i prądu zmiennego realizowany jest, jako pomiar wartości skutecznej prawidłowy w zakresie od 5% do 100% ustawionego zakresu. Współczynnik szczytu (stosunek wartości maksymalnej (szczytowej) do wartości skutecznej sygnału) może dochodzić do 3 przy pełnej skali i dla zakresu do 1000V. Dla pełnej skali współczynnik szczytu wynosi 1.5. Dla przebiegów odbiegających od sinusoidalnych z współczynnikiem szczytu ≤3 należy dodać 2% odczytywanej wartości oraz 2% wartości pełnej skali.

[3]   Można wykonywać pomiary prądu w zakresie od 50mA do 440mA w sposób ciągły. Podczas pomiaru prądu z zakresu 440mA-1100mA przez maksimum 30 sekund należy dodatkowo dodać do wyspecyfikowanej dokładności 0.2%. Po wykonaniu pomiaru prądu powyżej 440mA przed następnym pomiarem (szczególnie mniejszych prądów) należy odczekać co najmniej 2 x dłużej niż trwał pomiar.

[4]   Można mierzyć prąd od wartości 0.5A do 10A w sposób ciągły, o ile temperatura pracy nie przekroczy 50°C. W przypadku pomiaru prądu o wartości z zakresu od 10 do 19.999A przez czas poniżej 15 sekund dokładność pomiaru pogarsza się i należy dodać dodatkowe 0.3% do wartości dokładności podanej w specyfikacji. Po wykonaniu pomiaru prądu o wartości powyżej 10A należy przed kolejnym pomiarem odczekać co najmniej 60 sekund. bez dołączania sygnałów zewnętrznych.

 

 

Tabela 6-3    Specyfikacja dla pomiarów rezystancji z dokładnością ±(% odczytu + numer ostatniej liczby znaczącej na wyświetlaczu)

Funkcja

Zakres

Rozdzielczość

Prąd testowy/ napięcie na obciążeniu

Dokładność

Rezystancja[1]

1000.0Ω[2]

0.1Ω

0.5mA

0.3%+3

10.000kΩ[2]

0.001Ω

50µA

100.00kΩ

0.01kΩ

4.91µA

1000.0kΩ

0.1kΩ

447nA

10.000MΩ

0.001MΩ

112nA

0.8%+3

100.00MΩ[3]

0.01MΩ

112nA

1.5%+3

 

Tabela 6-4    Specyfikacja dla opcji testowania diod i ciągłości obwodów z dokładnością ±(% odczytu + numer ostatniej liczby znaczącej na wyświetlaczu)

Funkcja

Zakres

Rozdzielczość

Prąd testowy/ napięcie na obciążeniu

Dokładność

Testowanie diod[4]

1V

0.001V

około 0.5mA

0.3%+2

 

[1]   Maksymalne napięcie na zaciskach badanego obwodu <2.8V. Przyrząd wygeneruje sygnał dźwiękowy, gdy rezystancja obwodu będzie mniejsza niż 10% każdego zakresu

[2]   Dokładność dla zakresu 1kΩi 10kΩ określona jestpo zastosowaniu funkcji zerowania (Null) co pozwala na wyeliminowanie wpływu rezystancji przewodów pomiarowych na wyniki pomiarów oraz wyeliminowanie efektów termicznych

[3]   Dla zakresu 100MΩwilgotność względna powinna być niższa niż 60%. Współczynnik temperaturowy wynosi 0.15 wartości dokładności wyspecyfikowanej dla rezystancji powyżej 50MΩ

[4]   Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe: 1000V (rms) dla prądu zwarciowego obwodu <0.3A. Przyrząd wygeneruje dźwięk, gdy odczyt jest poniżej 50mV lub sygnał dla dodatnio spolaryzowanych diod lub złącz półprzewodnikowych przy napięciu 0.3V. Odczyt 0.8V

 

Tabela 6-5    Specyfikacja dla pomiarów temperatury z dokładnością ±(% odczytu + błąd offsetu)

Funkcja

Typ termopary

Rozdzielczość

Rozdzielczość

Dokładność[1]

Temperatura[2]

K

-40°C – 1000°C

0.1°C

1%+1°C

-40°F – 1832°F

0.1°F

1%+1.8°F

J[3]

-40°C – 1000°C

0.1°C

1%+1°C

-40°F – 1832°F

0.1°F

1%+1.8°F

 

[1]   Dokładność jest specyfikowana dla następujących warunków:

  • dokładność nie uwzględnia tolerancji związanej z termoparą. Termopara, która będzie dołączana do miernika powinna być umieszczona w warunkach pracy, przez co najmniej 1 godzinę przed wykonywaniem pomiarów.
  • należy używać funkcji zerowania (Null) w celu wyeliminowania wpływu efektów termicznych
  • podczas pomiarów temperatury w odniesieniu do wzorca temperatury, należy zarówno miernik jak i wzorzec ustawić w tryb pracy z zewnętrznym sygnałem odniesienia (bez wewnętrznej kompensacji warunków otoczenia). Jeśli zarówno kalibrator jak i miernik ustawione są w tryb wewnętrznego odniesienia (z włączoną wewnętrzną kompensacją warunków otoczenia), może pojawić się różnica pomiędzy odczytami kalibratora i miernika, proporcjonalnie do różnicy w kompensacji pomiędzy przyrządami,
  • nie należy dotykać czujnikiem temperatury żadnej powierzchni, która ma potencjał 33V (rms) lub 70 V (DC), ponieważ może to być przyczyną porażenia.

[2]   Przeliczenia dotyczące temperatury wykonywane są zgodnie z normą EN/IEC-60548-1 i NIST175

[3]   Dostępny jedynie dla przyrządu U1242B

Tabela 6-6    Specyfikacja dla pomiarów pojemności z dokładnością ±(% odczytu + numer ostatniej liczby znaczącej na wyświetlaczu)

Funkcja

Rozdzielczość

Rozdzielczość

Dokładność

Pojemność[1]

1000.0nF

0.1nF

1.2%+4

10.000µF

0.001µF

100.00µF

0.01µF

1000.0µF

0.1µF

2%+4

10.000mF

0.001mF

Tabela 6-7    Specyfikacja dla współczynnika harmonicznych

Funkcja

Zakres[2]

Częstotliwość

Napięcie

Współczynnik harmonicznych

0.0%-99.9%

40Hz – 500Hz

100mV(AC)-1000V(AC)

 

[1]   Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe: 1000V (rms) dla obwodów z prądem zwarciowym obwodu <0.3A. Dokładność jest wyliczana dla kondensatorów cienkowarstwowych. Należy posługiwać się trybem odniesienia dla wartości szczątkowych.

[2]   Czysta fala sinusoidalna bez harmonicznych posiada współczynnik harmonicznych 0%. Im wyższy współczynnik harmonicznych tym więcej harmonicznych jest obecnych w przebiegu sinusoidalnym.

Tabela 6-8    Specyfikacja dla pomiarów częstotliwości z dokładnością ±(% odczytu + numer ostatniej liczby znaczącej na wyświetlaczu)

Funkcja

Zakres

Rozdzielczość

Dokładność

Minimalna częstotliwość wejściowa

Częstotliwość

100.00Hz

0.01Hz

0.03%+3

1Hz

1000.0Hz

0.1Hz

10.000kHz

0.001kHz

100.00kHz

0.01kHz

1000.00kHz

0.1kHz

 

 

Zakres napięć wejściowych

Minimalna czułość
(fala sinusoidalna rms)

Maksymalny poziom wejściowy dla wyspecyfikowanej dokładności = 10 x zakres lub 1000V

20Hz – 50kHz

50kHz-200kHz

1000.0mV

0.3V

0.6V

10.000V

0.5V

1.8V

100.00V

5V

10V(<100kHz)

1000.0V

50V

100V(<100kHz)

 

Zakres napięć wejściowych

Minimalna czułość
(fala sinusoidalna rms)

20Hz – 20kHz

1000.0µA

100µA

10000µA

500µA

100.00mA

10mA

440.0mA

50mA

10.000A

1A

 

[1]   Sygnał wejściowy jest mniejszy niż produkt 20.000.000 V-Hz

[2]   Dla dokładności przy maksymalnym poziomie sygnału wejściowego należy się odnieść do specyfikacji dla pomiaru napięcia zmiennego

[3]   Dla dokładności przy maksymalnym poziomie sygnału wejściowego należy się odnieść do specyfikacji dla pomiaru prądu zmiennego

 

 

Tabela 6-9    Szybkość wykonywania pomiarów za pomocą przyrządów U1241B i U1242B

Funkcja

Liczba pomiarów / sek

Pomiar napięcia zmiennego (ACV)

7

Pomiar napięcia stałego (V lub mV)

7

Pomiar rezystancji Ω

14

Pomiary diod

14

Pomiar pojemności

4(<100µF)

Pomiar prądu stałego DCA (µA, mA, A)

7

Pomiar prądu zmiennego ACA (µA, mA, A)

7

Pomiar temperatury

7 (pomiar jednej temperatury)

Pomiar częstotliwości

1 (>10Hz)

 

Tabela 6-10  Ogólna charakterystyka przyrządów U1241B i U1242B

Zasilanie

4 baterie 1.5V typu AAA (alkaliczne lub ZnCh)

Wyświetlacz

Podwójny wyświetlacz (drugi wyświetlacz służy do prezentowania temperatury) 4 cyfrowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD), automatycznie wykrywający polaryzację

Zużycie energii

maksymalne obciążenie 0.22VA

Środowisko pracy

Pełna, specyfikowana dokładność w temperaturze od -10°C do 55°C

Pełna, specyfikowana dokładność przy wilgotności względnej do 80% przy temperaturze 30°C, malejąca liniowo do wilgotności względnej 50% przy 55°C

Warunki przechowywania

Przy zdemontowanych bateriach zasilających w temperaturze od -20°C do 70°C

Maksymalna wysokość pracy

Przyrząd może pracować na wysokości od 0 do 2000m
zgodnie z IEC 61010-1 Ed. 2 CAT III,1000V/CAT IV, 600V

Zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa

IEC 61010-1:2001 / EN61010-1:2001

USA: UL 61010-1:2004

Kanada: CSA C22.2 No. 61010-1:2004

Klasa pomiarowa

CAT III,1000V/CAT IV, 600V zabezpieczenie przed przepięciem, odporność na zanieczyszczenia - 2

Zgodność z wymaganiami EMC

IEC 61326-1:2005/ EN 61326-1:2006

Kanada: ICES/NMB-001:2004

Australia/Nowa Zelandia: AS/NZS CISPR11:2004

Współczynnik tłumienia sygnału wspólnego - Common Mode Rejection Ratio (CMRR)

>90dB dla DC, 50/60Hz  ±0.1%

Współczynnik tłumienia sygnału nałożonego - Normal Mode Rejection Ratio (NMRR)

>60dB przy 50/60Hz  ±0.1%

Współczynnik temperaturowy

0.1 x (specyfikowana dokładność) / °C (od -10°C do 18°C lub od 28°C do 55°C)

Współczynnik szczytu

≤3.0

Odporność na wibracje i drgania

Testowany zgodnie z wymaganiami IEC/EN 60068-2

Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)

193.8mm x 92.2mm x 58mm

Waga

450g z bateriami

400g bez baterii

Gwarancja

3 lata dla przyrządów U1241B/U1242B

3 miesiące dla standardowych akcesoriów przyrządu