U1240B

Ręczny multimetr cyfrowy 4½ cyfry

Multimetr cyfrowy Keysight serii U1240B charakteryzuje się podstawową dokładnością 0,09% oraz wyświetlaczem 4½ cyfry o maksymalnym wskazaniu 10000. Mierzy wartości skuteczne True RMS jak również współczynnik harmonicznych (tylko U1242B). 

Multimetry cyfrowe Keysight U1242B / U1241B


Multimetr cyfrowy Keysight serii U1240B charakteryzuje się podstawową dokładnością 0,09% oraz wyświetlaczem 4 cyfry o maksymalnym wskazaniu 10000. Mierzy wartości skuteczne True RMS jak również współczynnik harmonicznych (tylko U1242B). Ma też funkcję pomiaru temperatury za pomocą termopary typu J lub K z możliwością automatycznej lub ręcznej rejestracji (tylko U1242B). Każdy z przyrządów serii U1240B ma licznik przełączeń, możliwość odczytu w % dla pomiarów 4-20 mA lub 0-20 mA jak również funkcję względnego zera. Wbudowany woltomierz i amperomierz.
Przyrządy zbliżone parametrami do Fluke 233, Fluke 175, Fluke 177, Fluke 179 oraz serii Fluke 80-V (Fluke 83V, Fluke 87V)

 

Tabela 6-1    Specyfikacja dla pomiarów napięć stałych DC z dokładnością ±(% odczytu + numer ostatniej liczby znaczącej na wyświetlaczu)

Funkcja

Zakres

Rozdziel-czość

Prąd testowy/napięcie na obciążeniu

Dokładność

U1241B

U1242B

Pomiar napięcia[1]

1000.0mV

0.1mV

-

0.09%+5

10.000V

0.001V

-

0.09%+5

100.00V

0.01V

-

1000.0V

0.1V

-

0.15%+5

Pomiar prądu

1000.0µA

0.1µA

<0.06V (50Ω)

0.1%+3

10000µA

1µA

<0.55V (50Ω)

0.1%+3

100.00mA

0.01mA

<0.18V (0.5Ω)

0.2%+3

440.0mA[2]

0.1mA

<0.8V (0.5Ω)

0.5%+3

10.000A[3]

0.001A

<0.4V (0.01Ω)

0.6%+5

[1]   Impedancja wejściowa: 10MΩ(nominalnie)

[2]   Prąd do wartości 440mA może być mierzony w sposób ciągły. Podczas pomiaru prądu z zakresu 440mA-1100mA przez 30 sekund należy dodatkowo dodać do wyspecyfikowanej dokładności wartość 0.2%. Po wykonaniu pomiaru prądu powyżej 440mA przed następnym pomiarem (szczególnie mniejszych prądów) należy odczekać co najmniej 2 x dłużej niż trwał pomiar.

[3]   Prąd do wartości 10A może być mierzony za pomocą przyrządu w sposób ciągły, o ile temperatura pracy nie przekroczy 50°C. W przypadku pomiaru prądu o wartości z zakresu od 10 do 19.999A przez czas poniżej 15 sekund dokładność pomiaru pogarsza się i należy dodać dodatkowe 0.3% do wartości podanej w specyfikacji. Po wykonaniu pomiaru prądu o wartości powyżej 10A należy przed kolejnym pomiarem odczekać co najmniej 60 sekund. bez dołączania sygnałów zewnętrznych.

 

Tabela 6-2    Specyfikacja dla pomiarów napięć zmiennych AC z dokładnością ±(% odczytu + numer ostatniej liczby znaczącej na wyświetlaczu)

Funkcja

Zakres

Rozdziel-czość

Prąd testowy/ napięcie na obciążeniu

Dokładność

40Hz-500Hz

500Hz-1kHz

1kHz-2kHz

Pomiar napięcia zmiennego(rms)[1] [2]

1000.0mV

0.1mV

-

1%+5

2%+5

-

10.000V

0.001V

-

1%+5

2%+5

100.00V

0.01V

-

1000.0V

0.1V

-

-

Pomiar prądu zmiennego (rms)[2]

1000.0µA

0.1µA

<0.06V (50Ω)

1%+5

1.5%+5

-

10000µA

1µA

<0.55V (50Ω)

100.00mA

0.01mA

<0.18V (0.5Ω)

440.0mA[3]

0.1mA

<0.8V (0.5Ω)

10.000A[3]

0.001A

<0.4V (0.01Ω)

[1]   Impedancja wejściowa: 10MΩ(nominalnie) równolegle z pojemnością <100pF, z zabezpieczeniem przed przekroczeniem napięcia 1000V (rms)

[2]   Pomiar napięcia i prądu zmiennego realizowany jest, jako pomiar wartości skutecznej prawidłowy w zakresie od 5% do 100% ustawionego zakresu. Współczynnik szczytu (stosunek wartości maksymalnej (szczytowej) do wartości skutecznej sygnału) może dochodzić do 3 przy pełnej skali i dla zakresu do 1000V. Dla pełnej skali współczynnik szczytu wynosi 1.5. Dla przebiegów odbiegających od sinusoidalnych z współczynnikiem szczytu ≤3 należy dodać 2% odczytywanej wartości oraz 2% wartości pełnej skali.

[3]   Można wykonywać pomiary prądu w zakresie od 50mA do 440mA w sposób ciągły. Podczas pomiaru prądu z zakresu 440mA-1100mA przez maksimum 30 sekund należy dodatkowo dodać do wyspecyfikowanej dokładności 0.2%. Po wykonaniu pomiaru prądu powyżej 440mA przed następnym pomiarem (szczególnie mniejszych prądów) należy odczekać co najmniej 2 x dłużej niż trwał pomiar.

[4]   Można mierzyć prąd od wartości 0.5A do 10A w sposób ciągły, o ile temperatura pracy nie przekroczy 50°C. W przypadku pomiaru prądu o wartości z zakresu od 10 do 19.999A przez czas poniżej 15 sekund dokładność pomiaru pogarsza się i należy dodać dodatkowe 0.3% do wartości dokładności podanej w specyfikacji. Po wykonaniu pomiaru prądu o wartości powyżej 10A należy przed kolejnym pomiarem odczekać co najmniej 60 sekund. bez dołączania sygnałów zewnętrznych.

 

 

Tabela 6-3    Specyfikacja dla pomiarów rezystancji z dokładnością ±(% odczytu + numer ostatniej liczby znaczącej na wyświetlaczu)

Funkcja

Zakres

Rozdzielczość

Prąd testowy/ napięcie na obciążeniu

Dokładność

Rezystancja[1]

1000.0Ω[2]

0.1Ω

0.5mA

0.3%+3

10.000kΩ[2]

0.001Ω

50µA

100.00kΩ

0.01kΩ

4.91µA

1000.0kΩ

0.1kΩ

447nA

10.000MΩ

0.001MΩ

112nA

0.8%+3

100.00MΩ[3]

0.01MΩ

112nA

1.5%+3

 

Tabela 6-4    Specyfikacja dla opcji testowania diod i ciągłości obwodów z dokładnością ±(% odczytu + numer ostatniej liczby znaczącej na wyświetlaczu)

Funkcja

Zakres

Rozdzielczość

Prąd testowy/ napięcie na obciążeniu

Dokładność

Testowanie diod[4]

1V

0.001V

około 0.5mA

0.3%+2

 

[1]   Maksymalne napięcie na zaciskach badanego obwodu <2.8V. Przyrząd wygeneruje sygnał dźwiękowy, gdy rezystancja obwodu będzie mniejsza niż 10% każdego zakresu

[2]   Dokładność dla zakresu 1kΩi 10kΩ określona jestpo zastosowaniu funkcji zerowania (Null) co pozwala na wyeliminowanie wpływu rezystancji przewodów pomiarowych na wyniki pomiarów oraz wyeliminowanie efektów termicznych

[3]   Dla zakresu 100MΩwilgotność względna powinna być niższa niż 60%. Współczynnik temperaturowy wynosi 0.15 wartości dokładności wyspecyfikowanej dla rezystancji powyżej 50MΩ

[4]   Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe: 1000V (rms) dla prądu zwarciowego obwodu <0.3A. Przyrząd wygeneruje dźwięk, gdy odczyt jest poniżej 50mV lub sygnał dla dodatnio spolaryzowanych diod lub złącz półprzewodnikowych przy napięciu 0.3V. Odczyt 0.8V

 

Tabela 6-5    Specyfikacja dla pomiarów temperatury z dokładnością ±(% odczytu + błąd offsetu)

Funkcja

Typ termopary

Rozdzielczość

Rozdzielczość

Dokładność[1]

Temperatura[2]

K

-40°C – 1000°C

0.1°C

1%+1°C

-40°F – 1832°F

0.1°F

1%+1.8°F

J[3]

-40°C – 1000°C

0.1°C

1%+1°C

-40°F – 1832°F

0.1°F

1%+1.8°F

 

[1]   Dokładność jest specyfikowana dla następujących warunków:

  • dokładność nie uwzględnia tolerancji związanej z termoparą. Termopara, która będzie dołączana do miernika powinna być umieszczona w warunkach pracy, przez co najmniej 1 godzinę przed wykonywaniem pomiarów.
  • należy używać funkcji zerowania (Null) w celu wyeliminowania wpływu efektów termicznych
  • podczas pomiarów temperatury w odniesieniu do wzorca temperatury, należy zarówno miernik jak i wzorzec ustawić w tryb pracy z zewnętrznym sygnałem odniesienia (bez wewnętrznej kompensacji warunków otoczenia). Jeśli zarówno kalibrator jak i miernik ustawione są w tryb wewnętrznego odniesienia (z włączoną wewnętrzną kompensacją warunków otoczenia), może pojawić się różnica pomiędzy odczytami kalibratora i miernika, proporcjonalnie do różnicy w kompensacji pomiędzy przyrządami,
  • nie należy dotykać czujnikiem temperatury żadnej powierzchni, która ma potencjał 33V (rms) lub 70 V (DC), ponieważ może to być przyczyną porażenia.

[2]   Przeliczenia dotyczące temperatury wykonywane są zgodnie z normą EN/IEC-60548-1 i NIST175

[3]   Dostępny jedynie dla przyrządu U1242B

Tabela 6-6    Specyfikacja dla pomiarów pojemności z dokładnością ±(% odczytu + numer ostatniej liczby znaczącej na wyświetlaczu)

Funkcja

Rozdzielczość

Rozdzielczość

Dokładność

Pojemność[1]

1000.0nF

0.1nF

1.2%+4

10.000µF

0.001µF

100.00µF

0.01µF

1000.0µF

0.1µF

2%+4

10.000mF

0.001mF

Tabela 6-7    Specyfikacja dla współczynnika harmonicznych

Funkcja

Zakres[2]

Częstotliwość

Napięcie

Współczynnik harmonicznych

0.0%-99.9%

40Hz – 500Hz

100mV(AC)-1000V(AC)

 

[1]   Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe: 1000V (rms) dla obwodów z prądem zwarciowym obwodu <0.3A. Dokładność jest wyliczana dla kondensatorów cienkowarstwowych. Należy posługiwać się trybem odniesienia dla wartości szczątkowych.

[2]   Czysta fala sinusoidalna bez harmonicznych posiada współczynnik harmonicznych 0%. Im wyższy współczynnik harmonicznych tym więcej harmonicznych jest obecnych w przebiegu sinusoidalnym.

Tabela 6-8    Specyfikacja dla pomiarów częstotliwości z dokładnością ±(% odczytu + numer ostatniej liczby znaczącej na wyświetlaczu)

Funkcja

Zakres

Rozdzielczość

Dokładność

Minimalna częstotliwość wejściowa

Częstotliwość

100.00Hz

0.01Hz

0.03%+3

1Hz

1000.0Hz

0.1Hz

10.000kHz

0.001kHz

100.00kHz

0.01kHz

1000.00kHz

0.1kHz

 

 

Zakres napięć wejściowych

Minimalna czułość
(fala sinusoidalna rms)

Maksymalny poziom wejściowy dla wyspecyfikowanej dokładności = 10 x zakres lub 1000V

20Hz – 50kHz

50kHz-200kHz

1000.0mV

0.3V

0.6V

10.000V

0.5V

1.8V

100.00V

5V

10V(<100kHz)

1000.0V

50V

100V(<100kHz)

 

Zakres napięć wejściowych

Minimalna czułość
(fala sinusoidalna rms)

20Hz – 20kHz

1000.0µA

100µA

10000µA

500µA

100.00mA

10mA

440.0mA

50mA

10.000A

1A

 

[1]   Sygnał wejściowy jest mniejszy niż produkt 20.000.000 V-Hz

[2]   Dla dokładności przy maksymalnym poziomie sygnału wejściowego należy się odnieść do specyfikacji dla pomiaru napięcia zmiennego

[3]   Dla dokładności przy maksymalnym poziomie sygnału wejściowego należy się odnieść do specyfikacji dla pomiaru prądu zmiennego

 

 

Tabela 6-9    Szybkość wykonywania pomiarów za pomocą przyrządów U1241B i U1242B

Funkcja

Liczba pomiarów / sek

Pomiar napięcia zmiennego (ACV)

7

Pomiar napięcia stałego (V lub mV)

7

Pomiar rezystancji Ω

14

Pomiary diod

14

Pomiar pojemności

4(<100µF)

Pomiar prądu stałego DCA (µA, mA, A)

7

Pomiar prądu zmiennego ACA (µA, mA, A)

7

Pomiar temperatury

7 (pomiar jednej temperatury)

Pomiar częstotliwości

1 (>10Hz)

 

Tabela 6-10  Ogólna charakterystyka przyrządów U1241B i U1242B

Zasilanie

4 baterie 1.5V typu AAA (alkaliczne lub ZnCh)

Wyświetlacz

Podwójny wyświetlacz (drugi wyświetlacz służy do prezentowania temperatury) 4 cyfrowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD), automatycznie wykrywający polaryzację

Zużycie energii

maksymalne obciążenie 0.22VA

Środowisko pracy

Pełna, specyfikowana dokładność w temperaturze od -10°C do 55°C

Pełna, specyfikowana dokładność przy wilgotności względnej do 80% przy temperaturze 30°C, malejąca liniowo do wilgotności względnej 50% przy 55°C

Warunki przechowywania

Przy zdemontowanych bateriach zasilających w temperaturze od -20°C do 70°C

Maksymalna wysokość pracy

Przyrząd może pracować na wysokości od 0 do 2000m
zgodnie z IEC 61010-1 Ed. 2 CAT III,1000V/CAT IV, 600V

Zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa

IEC 61010-1:2001 / EN61010-1:2001

USA: UL 61010-1:2004

Kanada: CSA C22.2 No. 61010-1:2004

Klasa pomiarowa

CAT III,1000V/CAT IV, 600V zabezpieczenie przed przepięciem, odporność na zanieczyszczenia - 2

Zgodność z wymaganiami EMC

IEC 61326-1:2005/ EN 61326-1:2006

Kanada: ICES/NMB-001:2004

Australia/Nowa Zelandia: AS/NZS CISPR11:2004

Współczynnik tłumienia sygnału wspólnego - Common Mode Rejection Ratio (CMRR)

>90dB dla DC, 50/60Hz  ±0.1%

Współczynnik tłumienia sygnału nałożonego - Normal Mode Rejection Ratio (NMRR)

>60dB przy 50/60Hz  ±0.1%

Współczynnik temperaturowy

0.1 x (specyfikowana dokładność) / °C (od -10°C do 18°C lub od 28°C do 55°C)

Współczynnik szczytu

≤3.0

Odporność na wibracje i drgania

Testowany zgodnie z wymaganiami IEC/EN 60068-2

Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)

193.8mm x 92.2mm x 58mm

Waga

450g z bateriami

400g bez baterii

Gwarancja

3 lata dla przyrządów U1241B/U1242B

3 miesiące dla standardowych akcesoriów przyrządu