U9820A

Nano Indenter G200

Uniwersalny tester nanomechaniczny.
 
Nano Indenter G200

Wszechstronne, precyzyjne narzędzie służące do pomiarów mechanicznych w zakresie od „mikro” do "nano”.
G200 daje możliwość wykonywania typowych dla nanoindentacji pomiarów nacisku i wgłębienia ale także przesunięcia, odporności podłoża na zarysowania czy też stopnia przylegania naniesionej powłoki. Jest najbardziej dokładnym, elastycznym i łatwym w obsłudze przyrządem oferującym niespotykaną dynamikę w badaniach nacisku oraz przesunięcia.
Przykładami badanych materiałów mogą być półprzewodniki, cienkie i ultracienkie warstwy, kompozyty, włókna, polimery, metale, ceramika i biomateriały oraz wiele, wiele innych.Najważniejsze cechy przyrządu:
  • realizacja pomiarów w zgodnie z normą ISO 14577
  • pomiar właściwości mechanicznych materiałów (twardości, sprężystości, modułu Younga itd.)
  • pomiar sił bocznych w osiach X i Y
  • możliwość wykonywania testów typu scratch
  • jednoczesne tworzenie map: twardości, modułu Younga oraz topografii powierzchni próbki
  • duże możliwości rozbudowy pozwalające na precyzyjne dostosowanie do specyficznych potrzeb i wymagań pomiarowych użytkownika
  • w pełni automatyczna praca według zadanego przez użytkownika metodyki testu
  • w pełni automatyczna praca według zadanego przez użytkownika metodyki testu
  • możliwość realizacji pomiarów oraz zmiany parametrów w sposób zdalny za pomocą dowolnego komputera połączonego z siecią w której pracuje przyrząd
Data Sheet