Publikacja omawia:

- podstawy pomiarów charakterystyk częstotliwościowych w.cz.
- budowa i pomiary analizatorem obwodów
- ograniczenia sprzętowe i błędy
- przykłady pomiarów filtrów i wzmacniaczy