Dział szczegółowo omawia:

Podstawy pomiarów mocy, definicje pomiarów mocy średniej, szczytowej i sygnałów z modulacją. Omówienie rożnych typów głowic pomiarowych ich kalibracji, niepewności pomiarowej i współczynników kalibracji.

Przedstawienie zagadnień związanych z niepewnością pomiaru, problemami niedopasowania, budżetem niepewności kalibracji zgodnej z ISO17025.

Przestawienie różnych urządzeń do pomiaru moczy w.cz takich jak analizatory widma, odbiorniki mikrofalowe, analizatory obwodów.