Tematy omówione:

- pomiary impedancji – teoria
- typy i budowa urządzeń pomiarowych
- akcesoria pomiarowe
- błędy oraz techniki kompensacji
- aplikacje pomiarowe