Testowanie sieci bezprzewodowych WiFi

Diagnostyka sieci bezprzewodowych to szybko rozwijająca się dziedzina. Do ich obsługi potrzebna jest specjalistyczna wiedza, skorzystaj z serii poradników Black Book i poznaj testowanie sieci WiFi. Począwszy od analizy porównawczej przez precyzyjną synchronizację czasu aż po standardy bezpieczeństwa sieci.

Systemy zabezpieczeń

W związku z tym, że sieci bezprzewodowe wifi są ogólnie dostępne, osoby odpowiedzialne za projektowanie muszą zwrócić uwagę na bezpieczeństwo. Ochrona informacji możliwa jest dzięki uaktywnieniu odpowiednich usług zwiększających bezpieczeństwo. W standardzie IEEE 802.11 mamy dwie metody uwierzytelniania.
  • Open System Authentication, czyli OSA- jest domyślną metoda uwierzytelniania, która opiera się o zwykłe, nieszyfrowane ogłoszenie żądania przyłączenia się do punktu dostępowego bądź stacji;
  • Shared Key Authentication, w skrócie SKA to dodatkowa metoda uwierzytelniania, dająca istotnie wyższy poziom bezpieczeństwa niż opisana powyżej metoda OSA. Każda stacja musi posiadać zaimplementowany protokół WEP (Wired Equivalent Privacy) - jest to warunek uzyskania dostępu.