Generatory funkcyjne i ARB

Generator funkcyjny z technologią Trueform to dokładnie to czego potrzebujesz aby podczas testowania urządzenia uzyskać czysty, stabilny i niezawodny sygnał o niskim zniekształceniu.

Ekskluzywna technologia Trueform firmy Keysight daje pewność generowania takich przebiegów jakich potrzebujesz. Oferuje najlepsza w swojej klasie wierność sygnału, przewyższając wydajność technologii bezpośredniej syntezy cyfrowej (DDS).
Generator funkcyjny vs generator DDS

Za pomocą generatorów funkcyjnych i arbitralnych Trueform można definiować dowolny sygnał i dowolną długość sygnału, korzystając z funkcji arbitralnych przebiegów punkt po punkcie. Technologia antyaliasingu zapewnia, że ​​Twoje przebiegi są wyjątkowo dokładne i można je odtwarzać w dowolnym wybranym przez siebie tempie. Odtwarzaj sygnały zgodnie z definicją, z dokładną częstotliwością próbkowania, bez utraty krótkotrwałych anomalii krytycznych dla niezawodności urządzenia.
 

Generatory funkcyjne / arbitralne generatory przebiegów serii 33500B i 33600A

  • Łatwe generowanie pełnego zakresu sygnałów potrzebnych do najbardziej wymagających pomiarów
  • Przetestuj swoje urządzenia z pewnością, że generator przebiegów wyprowadza oczekiwane sygnały
  • Wybierz tylko te funkcje, których potrzebujesz teraz, następnie łatwo zaktualizuj, gdy zmienią się

Generator funkcyjny / arbitralny z serii 33500B i 33600A oferuje standardowe sygnały i funkcje, których oczekujesz, takie jak modulacja, przemiatanie i burst. Jednak zapewnia również funkcje, które zapewniają możliwości i elastyczność potrzebne do szybkiego wykonania pracy, bez względu na to, jak złożonej. Na przykład intuicyjny interfejs użytkownika na panelu przednim
  • Duży kolorowy wyświetlacz graficzny oferuje jednoczesną konfigurację parametrów, podgląd sygnału i edycję w celu łatwej obsługi
  • Dwa niezależne kanały, które można połączyć amplitudą i częstotliwością
  • Port napędu USB na panelu przednim do zarządzania plikami
  • Wbudowany system pomocy
  • LAN (LXI Core), USB i opcjonalna łączność GPIB dla szybkiego i łatwego połączenia z komputerem lub siecią
  • Wyzwalanie zewnętrzne

Modulacja i wbudowane przebiegi w generatorze funkcyjnym
Wbudowane 17 dowolnych przebiegów, w tym standardowe przebiegi, takie jak sinus, kwadrat, rampa, PRBS i szum Gaussa. Jak również kształty specjalne: Cardiac, Haversine i Lorentz. Wbudowane modulacje obejmują AM, FM, PM FSK i PWM.

Możliwość sumowania i łączenia przebiegów
Dodaj szum do sygnału w celu sprawdzenia marginesu i zniekształceń za pomocą tylko jednego kanału. Możesz tworzyć dwutonowe sygnały wieloczęstotliwościowe bez generatora dwukanałowego, co oznacza, że ​​możesz zachować budżet na inne potrzeby testowe. W modelu dwukanałowym można sumować i łączyć do czterech sygnałów. Sygnał dwutonowy tworzony przez sumowanie przebiegów za pomocą typu modulacji „Sum”. Dodaj zmienny szum BW do dowolnego sygnału.

Dostęp do pełnej dokumentacji ze smartfona i tabletu
Potrzebujesz szybkiej odpowiedzi? Uzyskaj natychmiastowy dostęp do dokumentacji urządzenia w siedmiu różnych językach w przyjaznym dla smartfonów formacie WebHelp. Możesz uzyskać dostęp do całej dokumentacji użytkownika w dłoni - nie potrzebujesz instrukcji na PC ani w formie papierowej. Innej funkcji nie znajdziesz w porównywalnych generatorach funkcyjnych / arb. Integralność sygnału: wysyłanie oczekiwanych sygnałów

Jeśli Twój generator wprowadza fałszywe sygnały lub harmoniczne, trudno ci będzie stworzyć niezawodne konstrukcje. Aby odnieść sukces, musisz przeprowadzić test z czystymi, precyzyjnymi i cichymi sygnałami. Keysight Funkcja Trueform / arbitralne generatory przebiegów oferują najwyższą wierność sygnału, dzięki czemu można wygenerować dokładne przebiegi potrzebne do najbardziej wymagających pomiarów. Możesz mieć pewność, że widzisz w swoich pomiarach cechy swojego projektu, a nie generatora fal.

Najniższy jitter
Dzięki jitterowi już od 1 ps, funkcja Trueform / generatory arbitralne oferują wyjątkową stabilność krawędzi. Możesz nawet użyć ich jako zegara systemowego do pomiaru czasu i wyzwalania innych instrumentów. Dzięki lepszej wydajności jittera można dokładniej umieszczać krawędzie, co pomaga zmniejszyć błędy synchronizacji w projekcie obwodu.

Najniższe zniekształcenie harmoniczne
Przy całkowitym zniekształceniu harmonicznym wynoszącym zaledwie 0,03% generatory fal Trueform oferują do 5 razy lepszą wierność niż inne generatory. Czyste, pozbawione fałszywych sygnałów sygnały nie wprowadzają hałasu ani artefaktów. Zobacz swoje parametry, a nie generator fal, w swoich pomiarach.

Odtwarzaj sygnały wyjściowe o niższym napięciu
Dzisiejsze produkty o ultra niskiej mocy, takie jak rozruszniki serca, aparaty słuchowe i czujniki zdalne, używają bardzo niskich napięć. Za pomocą funkcji Trueform / arbitralnych generatorów fal można tworzyć sygnały już od 1 mVpp. Jest to 10-krotnie niższy zakres napięcia niż typowe generatory fal.

Użyj opcjonalnej podstawy czasu o wysokiej stabilności, aby uzyskać jeszcze lepszą dokładność
Uzyskaj lepszą stabilność czasu i dokładność częstotliwości, korzystając z opcjonalnej podstawy czasu o wysokiej stabilności. Opcjonalna podstawa czasu zapewnia stabilność 0,1 ppm, czyli 20 razy bardziej stabilną niż standardowa podstawa czasu w ciągu jednego roku.