Upewnij się, że Twoje produkty działają w prawdziwym świecie
Obciążenia elektroniczne DC firmy Keysight zapewniają elastyczność testowania szerokiej gamy źródeł zasilania. Wykonaj zarówno testy statyczne, jak i dynamiczne, aby upewnić się, że urządzenia wytrzymują obciążenia w stanie ustalonym i sporadyczne obciążenia przejściowe. 16-bitowe systemy pomiaru napięcia, prądu i mocy zapewniają dokładną analizę. Korzystanie z wbudowanego systemu pomiarowego eliminuje potrzebę stosowania multimetru cyfrowego, boczników zewnętrznych i związanego z nimi okablowania.

Co to jest obciążenie elektroniczne?
Obciążenie elektroniczne to przyrząd testowy przeznaczony do pochłaniania prądu i pochłaniania mocy ze źródła zasilania. Jeśli do zasilania urządzenia używany jest zasilacz, do testowania zasilacza używa się obciążenia elektronicznego poprzez emulację testowanego urządzenia (DUT). Zasilacze i odbiorniki elektroniczne stanowią uzupełniające wyposażenie testowe. Zasilacz testuje obwody elektroniczne w określonych warunkach źródła. Obciążenie elektroniczne testuje źródła energii lub bloki konwersji energii pod określonymi ograniczeniami obciążenia. Obciążenie elektroniczne to programowalny przyrząd, który oferuje użytkownikowi różne tryby sterowania, takie jak stałe napięcie (CV), stały prąd (CC), stała moc (CP) lub stała rezystancja (CR).