O firmie
Poznaj nas

Firma AM Technologies Sp. z o.o. Sp. k. została wyodrębniona ze struktur Działu Aparatury Pomiarowej Hewlett-Packard Polska. Swoją działalność rozpoczęła we wrześniu 1999 r., w wyniku decyzji o podziale HP na dwie niezależne firmy komputerową HP Invent i pomiarową Agilent Technologies.
Przejmując dystrybucję produktów i zobowiązania serwisowe Działu Aparatury Pomiarowej HP, w roku 1999 AM Technologies stała się autoryzowanym dystrybutorem aparatury pomiarowej HP/Agilent Technologies obecnie Keysight Technologies w Polsce.
Dzisiaj firma prowadzi serwis i dystrybucję aparatury pomiarowej: Keysight Technologies, aparatury kalibracyjnej Fluke, stacji do pomiarów ostrzowych FormFactor (dawniej Cascade Microtech), akcesoriów mikrofalowych Maury Microwave, przyrządów i systemów telekomunikacyjnych firm Viavi, IXIA, Sigos, Accedian oraz aparatury specjalnej.

Oferta AM Technologies obejmuje:

  1. przyrządy ogólnego zastosowania, dla m.cz, w.cz i mikrofal, w tym między innymi oscyloskopy, częstościomierze, multimetry, systemy zbierania danych, analizatory widma i sieci, mierniki mocy, generatory, wzorce częstotliwości, systemy do pomiarów kompatybilności elektromagnetycznej, wzorce czasu i częstotliwości;
  2. przyrządy dla telekomunikacji: laboratoryjne, serwisowe i przenośne analizatory i generatory ruchu sieciowego w tym między innymi: reflektometry, analizatory widma optycznego, mierniki mocy, mierniki Ethernet/IP, urządzenia demarkacyjne;
  3. systemy do monitorowania i pomiaru jakości sieci telekomunikacyjnych oraz rozwiązania do kopiowania i filtrowania ruchu sieciowego;
  4. oprogramowanie i aparaturę kalibracyjną;
  5. integrację systemów oraz tworzenie oprogramowania.

 
Kluczem do sukcesu AM Technologies jest indywidualne podejście do wymagań i potrzeb Klienta połączone z doświadczeniem, rzetelnością i profesjonalizmem tworzących zespół specjalistów o wysokich kwalifikacjach.

Posiadamy wdrożone systemy wg PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-EN ISO 14001:2015-09, AQAP 2110:2016, AQAP 2210:2015, WSK, koncesję MSWiA na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego pierwszego stopnia do klauzuli „Poufne” oraz Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego trzeciego stopnia do klauzuli „Tajne” i „Secret UE”.

AM Technologies Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

Al. Jerozolimskie 146C
02-305 Warszawa

 
tel. +48 22 5322800
fax. +48 22 5322828
Rejestracja: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy
KRS nr 0000981466
NIP 526-23-54-693Polityka Środowiskowa Firmy

Polityka Jakości Firmy