O firmie
Poznaj nas

AMT jest firmą polską, autoryzowanym dystrybutorem czołowych producentów aparatury pomiarowej oraz integratorem systemów pomiarowych. Specjalizujemy się w dostawach urządzeń, kompletnych rozwiązań oraz związanych z nimi usług. Dostarczamy aparaturę, narzędzia do automatyzacji pomiarów oraz kompletne rozwiązania pomiarowe. Integrujemy systemy, piszemy oprogramowanie i dostarczamy wsparcie techniczne.

Firma AM Technologies  powstała w roku 1999 kiedy w następstwie decyzji o podziale Hewlett-Packard'a na dwie niezależne firmy (komputerową HP Invent i pomiarową Agilent Technologies) nastąpiła restrukturyzacja organizacji pomiarowej HP. W rezultacie utworzona została niezależna firma AM Technologies zajmująca się dystrybucją produktów pomiarowych nowo powstałego koncernu Agilent Technologies. Prezesem AM Technologies został Paweł Bachanek, który do roku 1999 zajmował stanowisko Dyrektora Pionu Aparatury Pomiarowej Hewlett-Packard Polska.

Wyjątkowa oferta AM Technologies

Początkowo w ofercie firmy AM Technologies znalazły się produkty pomiarowe Agilent Technologies - aparatura ogólnego zastosowania, mierniki dla m.cz, w.cz i mikrofal, przyrządy i systemy nadzoru dla telekomunikacji. W 2003 roku AMT została wyłącznym dystrybutorem precyzyjnych urządzeń aparatury pomiarowej FLUKE (Fluke Precision Measurement) na terenie Polski. Oferta firmy w tym zakresie obejmuje kalibratory uniwersalne, precyzyjne kalibratory wielofunkcyjne, specjalizowane kalibratory do oscyloskopów, aparaturę do kalibracji mierników oraz czujników temperatury, wzorce, wzorcowe mierniki laboratoryjne, oprogramowanie kalibracyjne MET/CAL Plus, systemy zbierania danych, a także wzorce i kalibratory ciśnienia. W kolejnych latach rozpoczęliśmy współpracę z wiodącymi producentami przyrządów pomiarowych dla telekomunikacji firmami: IXIA, VIAVI, SIGOS i ACCEDIAN. Oferujemy systemy do zarządzania wydajnością i jakością sieci, generatory ruchu, analizatory bezpieczeństwa ruchu sieciowego oraz przenośne analizatory.

Najlepsza aparatura pomiarowa i telekomunikacyjna

Zostaliśmy w Polsce przedstawicielem wyodrębnionej firmy, największego na świecie producenta urządzeń aparatury pomiarowej oraz aparatury telekomunikacyjnej, następcy Hewlett-Packard'a firmy Keysight Technologies. AM Technologies oferuje pełen zakres produktów Keysight’a wraz z obsługą serwisową. Jesteśmy również przedstawicielem światowych partnerów Keysight Technologies firm: Cascade Microtech (probery ostrzowe), Maury Microwave (stroiki mikrofalowe), ETS Lingren (akcesoria EMC). Oferujemy także anteny pomiarowe AH Systems. W roku 2002 stworzyliśmy zespół zajmujący się pracami badawczo-rozwojowymi, pisaniem oprogramowania i integracją systemów specjalnych. Dzięki temu już dziś znaczący udział w obrotach firmy stanowią projekty i produkty własne.

W AM Technologies wdrożony został system zarządzania jakością ISO 9001:2015, Wewnętrzny System Kontroli WSK, oraz system jakości AQAP (Allied Quality Assurance Publication). Firma posiada też Koncesję MSWiA na obrót wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. AM Technologies wspiera krajowe instytucje edukacyjne. Jesteśmy członkiem Komitetu Kompatybilności PAN oraz Rady Fundacji Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji przy Politechnice Warszawskiej. Kluczem do sukcesu firmy jest indywidualne podejście do klienta oraz profesjonalizm, wynikające z doświadczenia i wysokich kwalifikacji zespołu. Naszym celem jest ciągła poprawa satysfakcji Klientów poprzez poprawę świadczonych usług oraz ich pełna zgodność z obowiązującymi normami i regulacjami prawnymi.

AM Technologies Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

Al. Jerozolimskie 146C
02-305 Warszawa

 
tel. +48 22 5322800
fax. +48 22 5322828
Rejestracja: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy
KRS nr 0000532166
NIP 526-23-54-693
Kapitał zakładowy 1.040.050,00 PLN
Polityka Środowiskowa Firmy