Dział szczegółowo omawia:

  • podstawy reprezentacji sygnałów w dziedzinie czasu i częstotliwości
  • typy, zasada działania i budowa analizatorów widma
  • all-IF-digital – budowa i działanie
  • dokładność pomiarów analizatorem widma
  • definicje i interpretacja podstawowych parametrów charakteryzujących analizatory
  • zagadnienie rozszerzenia częstotliwości z użyciem mieszaczy
  • analizę modulacji