Generator funkcyjny 33600A

80MHz / 120MHz

  • Pasmo do 120 MHz
  • Maksymalna długość przebiegu arbitralnego 64 MSa/kanał 
  • Próbkowanie 1 GSa/s
  • Jitter < 1 ps
  • THS (Harmonic Distortion) <0,03%

Generatory funkcyjne i arbitralne serii 33600A- stabilne, niezakłócone oraz powtarzalne sygnały

Technologia Trueform firmy Keysight daje pewność, że wytwarzasz dokładnie takie przebiegi, jakich potrzebujesz, z najlepszą w swojej klasie dokładnością sygnału, przewyższając wydajność technologii bezpośredniej syntezy cyfrowej (DDS).
Za pomocą generatorów przebiegów i funkcji Trueform można definiować dowolny kształt przebiegu i dowolną jego długość, korzystając z możliwości arbitralnego przebiegu punkt po punkcie. Technologia antyaliasingu zapewnia, że ​​Twoje przebiegi są wyjątkowo dokładne i można je odtwarzać w dowolnym wybranym przez siebie tempie. Odtwarzaj sygnały zgodnie z definicją, z dokładną częstotliwością próbkowania, bez utraty krótkotrwałych anomalii krytycznych dla niezawodności urządzenia.

Lepsza integralność sygnału - Uzyskaj pożądany przebieg niezależnie od częstotliwości lub częstotliwości próbkowania.
Niższe zniekształcenia harmoniczne - Mierz charakterystykę projektu, nie generatora.
Zmniejszony jitter - Mniejszy jitter zapewnia wyjątkowo niski poziom szumów fazowych dla najdokładniejszej reprezentacji sygnałów.
Zmienny szum pasma - Dostosuj szerokość pasma wbudowanego generatora szumów, aby kontrolować zawartość częstotliwości sygnału.
Możliwość sumowania i łączenia przebiegów - Możesz tworzyć dwutonowe sygnały wieloczęstotliwościowe bez generatora dwukanałowego. W modelu dwukanałowym można sumować i łączyć do czterech sygnałów.
BenchVue - Intuicyjnie kontroluj generatory fal, twórz zautomatyzowane testy i projektuj własne kształty fal z komputera.
 
Model 33611A 33612A 33621A

33622A

Liczba kanałów 1 2 1 2
Pasmo (sinus, prostokąt, impuls) 80MHz 80MHz 120MHz 120MHz
Standardowe funkcje sinus, prostokąt, narastajacy, impuls, trójkąt, szum Gaussa, PRBS (pseudorandom binary sequence), DC
Przebiegi arbitralne point-by-point z sekwencjonowaniem,
próbkowanie 4 MSa/ch. standardowo,
64 MSa/kanał opcjonalnie

Próbkowanie

660 MSa/s 1 GSa/s
Rozdielczość 14-bitów
Modulacja AM, FM, PM, FSK, BPSK, PWM, sum (nośna + modulacja)
Burst bramkowalny lub zliczany
Sweet Linear, logarithmic and frequency list
Jakość sygnału

THD<0.03%, jitter<1 ps (rms)

Podstawa czasu standardowo oscylator TCXO, opcjonalnie oscylator OCXO o bardzo dużej stabilności
Opcje i zabezpiecznia OCXO, IQ baseband signal player, opcjonalnie  NISPOM i zabezpiecznie pliku
Interfejsy USB, LAN, (LXI Core), GPIB