Nowa opcja analizy real-time do przyrządów FieldFox


Nowa opcja analizy real-time do przyrządów FieldFox


- analiza „real time” z pasmem 10MHz
- możliwość rejestracji sygnałów krótkotrwałych (12µs 100%POI) z pełną dokładnością pomiaru amplitudy
- detekcja krótkotrwałych sygnałów o czasie trwania do minimum 22ns (dokładność pomiaru amplitudy niespecyfikowana)
- zobrazowanie gęstości widma, spektrogram oraz widmo real-time
- funkcja nagrywania i odtwarzania przebiegów
- możliwość instalacji w już posiadanych urządzeniach, więcej informacji TUTAJ
  Więcej informacji na temat FieldFox

Galeria