Jak mierzyć temperaturę w testowanym urządzeniu?


Jak mierzyć temperaturę w testowanym urządzeniu?
Istnieje wiele sposobów wykonywania pomiarów temperatury. Najprostszą metodą jest włożenie sondy temperatury do testowanego urządzenia (DUT) i odczytać aktualną wartość. A co, jeśli chcesz zrobić coś więcej?
  • A co, jeśli chcesz mierzyć temperaturę w wielu miejscach?
  • A co, jeśli chcesz mierzyć temperaturę w regularnych odstępach czasu, np. co minutę przez 10 godzin?
  • A co, jeśli chcesz, aby pomiar temperatury miał dokładność 0,05 °C?
  • A co, jeśli chcesz ustawić systemy alarmowe, które będą uruchamiały się przy odchyleniach temperatury przekraczających określone progi?
  • A jeśli chcesz wykonywać pomiary napięcia, prądu lub rezystancji jednocześnie z pomiarami temperatury?
  • A co, jeśli chcesz skonfigurować pomiary i zautomatyzować wszystkie testy bez potrzeby programowania?
 
Rejestrator danych/system akwizycji danych co to takiego?
Być może system akwizycji danych (DAQ) to dla Ciebie nowa koncepcja. DAQ wykorzystuje proces próbkowania sygnałów, które mierzą rzeczywiste warunki fizyczne (takie jak temperatura, ciśnienie lub prąd), a następnie konwertuje te sygnały analogowe na sygnały cyfrowe. Następnie możesz użyć komputera do analizy danych. Na co zwrócić uwagęw DAQu do rejestracji danych temperatury?
 
Pomiar temperatury w wielu lokalizacjach
Powszechne jest wykonywanie pomiarów temperatury w wielu lokalizacjach, zwłaszcza podczas monitorowania zmian temperatury między kilkoma krytycznymi lokalizacjami. Na przykład podczas dewelopmentu produktu inżynierowie muszą scharakteryzować wydajność produktu i monitorować temperaturę krytycznych komponentów. Niezawodność i wydajność pracy są obniżone, jeśli komponenty elektroniczne przekraczają wytyczne specyfikacji.
Ogólnie rzecz biorąc, instrumenty DAQ mają moduły multiplekserów z wieloma kanałami wejściowymi do pomiaru temperatury. Na przykład pojedynczy moduł może mieć 40 kanałów wejściowych, a jeśli ten instrument DAQ może pomieścić do 3 gniazd modułów, można jednocześnie mierzyć do 120 punktów temperatury.

Wykonywanie pomiarów temperatury w regularnych odstępach czasu
Podczas rejestrowania danych temperatury przydatna jest elastyczność ustawiania odstępów czasu między skanami. Prawdopodobnie będziesz potrzebować możliwości ustawienia przedziału czasu w sekundach, minutach lub nawet godzinach (patrz Rysunek 1).


Przydatną funkcją nowoczesnego instrumentu DAQ jest możliwość rejestrowania danych i zapisywania ich bezpośrednio na pendrive. Zapisane dane są dostępne do odtwarzania w celu dalszej analizy. Rysunek 3 przedstawia przykład ustawień Log to USB na instrumencie DAQ i zapisany plik wyeksportowany do Excela w celu dalszej analizy.Dokładność pomiarów temperatury

Niektóre systemy DAQ mogą obsługiwać kilka typów czujników temperatury. Najpopularniejszymi typami czujników temperatury są termopary, rezystancyjne czujniki temperatury (RTD) i termistory. Niektóre DAQ mogą pomieścić wszystkie różne typy czujników temperatury z wysoką rozdzielczością do 0,05 ° C, w zależności od dokładności zastosowanego czujnika. Jeśli potrzebujesz bardzo wysokiej dokładności, wybierz czujnik RTD. RTD ma możliwość pomiaru 4-przewodowego, co eliminuje błędy długich kabli. RTD jest najbardziej stabilnym ze wszystkich typów czujników, ale jest też najdroższy. Większość inżynierów może zadowalać się dokładnością 0,1-0,5 ° C i wybiera termoparę lub czujniki termistorowe. Rysunek 4 pokazuje DAQ wyświetlający nie tylko numeryczną temperaturę, ale także obraz statystyczny w czasie rzeczywistym, dzięki czemu możesz zobaczyć, jak bardzo temperatura zmienia się w czasie.


Skonfiguruj alarmy do wyzwalania przy wahaniach temperatury
Niektóre systemy DAQ mają ustawienia alarmu. Możesz ustawić górną i / lub dolną granicę wyzwalania alarmu. Można również ustawić cyfrowe wyjścia alarmowe logiki TTL, aby wyzwalały zewnętrzne światła alarmowe, syreny lub systemy sterowania, aby podejmowały działania naprawcze po uruchomieniu.

 
Skonfiguruj i zautomatyzuj testy bez programowania
A co, jeśli chcesz skonfigurować 120 kanałów do pomiaru temperatury za pomocą określonego typu czujnika, a ustawienie każdego kanału zajmuje 30 sekund? Zakończenie konfiguracji kanału zajmie Ci godzinę. Niektóre systemy DAQ wymagają również zewnętrznego kondycjonowania sygnału, sterowników programowych i nie tylko. Wszystkie te wymagania sumują się, a wymagany wysiłek ręczny może zwiększyć ryzyko błędów.
Niektóre DAQ umożliwiają skonfigurowanie kilku kanałów, a następnie skopiowanie konfiguracji do innych kanałów, które są podobne. Oszczędza to dużo czasu. Opierając się na powyższym przykładzie konfiguracji 120 kanałów, zaoszczędzisz prawie godzinę czasu konfiguracji. Kopiowanie konfiguracji zajmie prawdopodobnie tylko 5 minut. Wiele systemów DAQ wymaga programowania tekstowego w celu zautomatyzowania testu. Potrzebujesz doświadczenia w programowaniu, aby zrozumieć wszystkie kanały wejściowe i wyjściowe, ustawienia sterownika, operacje kondycjonowania sygnału, nieliniowe korekty czujnika i programy sekwencji testowych, aby generować wyniki we właściwym formacie.
Niektóre nowe systemy DAQ mogą konfigurować wejścia i nie wymagają zewnętrznego kondycjonowania sygnału ani konfiguracji korekcji błędów. Umożliwiają również wykonywanie procedur skanowania i graficznej konfiguracji wyjścia bezpośrednio na panelu przednim bez konieczności programowania.

Wykonywanie pomiarów nietemperaturowych
Niezależnie od tego, czy wybierzesz dedykowany miernik temperatury, rejestrator temperatury czy system akwizycji danych, nie wszystkie z nich są wyposażone we wbudowane kondycjonowanie sygnału. Kondycjonowanie sygnału wzmacnia, osłabia, kształtuje lub izoluje sygnały z przetworników przed wysłaniem ich do sprzętu pomiarowego. Kondycjonowanie sygnału przekształca sygnał do postaci, która jest lepiej mierzona przez system, lub w niektórych przypadkach umożliwia w ogóle pomiar sygnału. Przykłady kondycjonowania sygnału obejmują:
• Wzmocnienie małych sygnałów
• Tłumienie dużych sygnałów
• Kompensacja termopary do pomiarów temperatury
• Filtrowanie w celu usunięcia szumów systemowych

Wniosek
Istnieje wiele rodzajów przyrządów do pomiaru temperatury. Rozważ użycie rejestratora temperatury opartego na DAQ, który zapewnia
• Elastyczność dla znacznej liczby kanałów wejściowych
• Możliwość wyboru odpowiedniego czujnika do wymagań dokładności
• Możliwość pomiaru wielu innych typów sygnałów
• Możliwość wyświetlania graficznego lub eksportowania plików ułatwiająca przetwarzanie końcowe i analizę bez programowania.
 
Keysight niedawno przedstawił system zbierania danych DAQ970A nowej generacji. Zapewnia precyzyjne pomiary w najszerszym zakresie typów sygnałów. Przyspiesz proces rozwoju, zapewniając inżynierom automatyzację testów bez programowania i najszerszą gamę opcji pomiarowych z wiodącymi w branży wskaźnikami skanowania i odczytu.
Aby dowiedzieć się więcej o DAQ970A wejdź na https://www.amt.pl/pl/prt/daq970a
 
 

Galeria