Reflektometr Optyczny dla profesjonalistów

Reflektometr optyczny jest podstawowym narzędziem pomiarowym. Wykorzystuje się go przede wszystkim w trakcie budowy oraz podczas eksploatacji sieci światłowodowych. Jego zadaniem jest pomiar reflektometryczny parametrów włókien oraz lokalizacji zdarzeń występujących w torze optycznym. Opiera się na analizie mocy rozproszenia wstecznego w funkcji czasu. Rozwiązanie OTDR umożliwia operatorom sieci kablowych, bezprzewodowych oraz telekomunikacyjnych całkowitą charakterystykę łącza end-to-end oraz rozwiązywanie problemów z DWDM czy z hybrydowymi sieciami CMWDM/DWMD. Standardowy reflektometr optyczny OTDR, który posiadamy w naszej ofercie, zawiera funkcje testowania takie jak: automatyczne ustawienie parametrów akwizycji, podsumowanie wyników z analizą pozytywną / negatywną według międzynarodowych standardów, kompleksową diagnozę zdarzeń czy szybkie generowanie raportów na pokładzie.
 

Reflektometr optyczny OTDR - istotne parametry

Zaawansowany reflektometr optyczny powinien posiadać kluczowe zalety, które umożliwiają dokładne wykonywanie pomiarów. Reflektometry dostępne w AMT m.in. charakteryzują łącza światłowodowe z dokładnym DWDM długości fal, rozwiązują problemy z sieciami przy jednoczesnej możliwości ich testowania, weryfikują ciągłość od końca do końca za pomocą MUX, DEMUX i ROADMs korzystając ze stałego źródła falowego oraz eliminują błędy interpretacyjne bez wpływu na przeprowadzany test. W trakcie wyboru sprzętu warto również zwrócić uwagę czy reflektometr optyczny posiada funkcję przestrajalnego modułu DWDM OTDR, parametry pasma C, dynamiczny zasięg 44 dB dla dostępu i metra aplikacji, zintegrowane źródło światła CW ze zdolnością modulacji oraz natychmiastowe wykrywanie ruchu.

Reflektometr optyczny - cena

Ilość dostępnych funkcji  ma wpływ na funkcjonalność i kompleksowość reflektometru optycznego. Cena jest uzależniona również od aplikacji, które dodatkowo wpływają na jakość wykonywanych pomiarów. Reflektometry, które Państwu oferujemy łączą w pełni zautomatyzowany proces z łatwymi do odczytania wynikami. Dodatkowo optymalizują przepływ pracy, automatycznie zapisując pomiary. Dostępna opcja łączności z urządzeniami mobilnymi przez port USB lub opcjonalny Bluetooth, umożliwia zdalne sterowanie oraz przenoszenie danych czy zleceń do pracy na tablety, smartfony oraz komputery. <b>Reflektometr optyczny OTDR może być kompatybilny z szeroką gamą serwerów w chmurze, co ułatwia tworzenie raportów pomiarowych za pomocą wbudowanego narzędzia FastReport.pdf. Dodatkowo reflektometry optyczne mogą wykonywać funkcje wielomodułowe oraz jednomodułowe OTDR i testy strat optycznych. Zapraszamy do zapoznania się, ze szczegółową specyfikacją poszczególnych modeli dostępnych na naszej stronie.