9102S 9100S

Ręczne źródła temperatury

Najmniejsze przenośne kalibratory temperatury dostępne na rynku.
Pozwalają na pracę w zakresie od –10°C do 375°C. dokładnością ±0,25°C i najlepszą stabilnością ±0,07°C.

http://us.flukecal.com/products/process-calibration-tools/temperature-calibrators/field-temperature-sources/9100s-9102s-han