B2912A

Źródła mierzące

Źródła mierzące z serii B2900A
 Źródła mierzące z serii B2900A
 
  •  innowacyjny graficzny interfejs użytkownika: pomiar I-V bez programowania komputerowego
  •  wysoka rozdzielczość źródła i pomiaru 10 fA/100 nA
  •  szeroki zakres wyjściowy (210 V / 3 A DC / 10.5 A impuls)
 
  B2901A/02A B2911A/12A
Liczba kanałów 1/2 1/2
Maksymalne napięcie 210 V
Maksymalny prąd DC 3.03 A
Maksymalny prąd impulsowy 10.5 A
Rozdzielczość wyjściowa 5½ cyfry 6½ cyfry
Szumy wyjściowe (od 10 Hz do 20 MHz 3 mVrms
Rozdzielczość pomiaru 6½ cyfry
Interfejsy USB, GPIB, LAN/LXI-C, analogowe