Miernik pojemności E4981A

Częstotliwości 120 Hz, 1 kHz do 1 MHz

Keysight E4981A to miernik pojemności do testów produkcji kondensatorów ceramicznych. E4981A służy do oceny pojemności ceramicznej przy częstotliwościach 120 Hz, 1 kHz do 1 MHz i poziomach sygnału testowego (0,1 mV do 1 V). E4981A oferuje pomiar C-D z podstawową dokładnością ± 0,07% (C), ± 0,0005 (D) dla wszystkich częstotliwości z siedmiocyfrową rozdzielczością (rozdzielczość współczynnika rozproszenia wynosi 1 × 10–6) w każdym zakresie. Dzięki wbudowanemu komparatorowi E4981A może generować wyniki porównania / decyzji w celu posortowania komponentów do maksymalnie dziesięciu pojemników. Ponadto, korzystając z interfejsu obsługi i interfejsu skanera, E4981A można łatwo połączyć z modułem obsługi komponentów, skanerem i sterownikiem systemu, aby w pełni zautomatyzować testowanie komponentów, sortowanie i przetwarzanie danych kontroli jakości. Interfejsy GPIB / LAN / USB są standardem w E4981A i umożliwiają automatyczne testowanie.